Dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP (Katedra Ubezpieczeń) został członkiem zarządu (Executive Committee) Asia Pacific Risk and Insurance Association (APRIA), w którym sprawuje funkcję Sekretarza w kadencji 2018–2019. Wcześniej – w latach 2014-2017 był on członkiem Rady Naukowej (Board of Governors) tej organizacji. O powołaniu naszego naukowca do zarządu zadecydował wynik wyborów przeprowadzonych wśród członków organizacji.

APRIA została utworzona w 1997 roku, swoją główną siedzibę ma w Singapurze. Jest jednym z trzech najważniejszych międzynarodowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych na świecie, przy czym ma najbardziej globalny zasięg, gdyż skupia naukowców z prawie wszystkich kontynentów. Spotykają się oni na dorocznych konferencjach, celem przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Konferencje odbywają się w różnych krajach i miastach świata, m.in. w Pekinie, Tokio, Singapurze, Nowym Jorku, Seulu, Sydney. Dzięki staraniom pracowników Katedry Ubezpieczeń 21. edycja konferencji w 2017 r. została powierzona Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu. Nigdy wcześniej ta konferencja nie była organizowana w naszym kraju, ani nawet w Europie Środkowej czy Zachodniej. Polska stała się pierwszym państwem spoza rejonu Azji i Pacyfiku, któremu powierzono prawo organizacji tej konferencji. Odbyła się ona w UEP w dniach 30.07-2.08.2017, pod hasłem Challenges in the Insurance Market: Transparency and Consumer Protection (http://apria2017.syskonf.pl/).