Dr Krzysztof Łyskawa pracownik z Katedry Ubezpieczeń UEP został powołany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dniem 9 lutego 2017, jako przedstawiciel nauki w skład Zespołu do spraw ubezpieczeń  w rolnictwie. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.