Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP  został zaproszony przez Rzecznika Finansowego do składu Jury I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego (2016/2017)