SKN Premium to miejsce gdzie studenci Ubezpieczeń, oraz innych zaprzyjaźnionych specjalności, mają okazję przekonać się co ma wspólnego teoria wykładana w murach UEP z praktyką gospodarczą, która nas otacza. Podczas projektów realizowanych w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, warsztatów i spotkań z praktykami młodzi adepci sztuki zarządzania ryzykiem zdobywają bezcenne doświadczenie, które ułatwia im wejście na ścieżkę kariery po ukończeniu studiów a także pozostawia wiele niezwykle ciekawych wspomnień. Angażując tak wiele uwagi w poznawanie praktyki nie zapominamy jednak o stałym rozwoju swojej wiedzy akademickiej, czego przykładem może być coroczna, organizowana od wielu lat wspólnie z Kołem Naukowym Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego na UMK w Toruniu, konferencja naukowa Ubezpieczenia i Finanse – nowe perspektywy. Nie można jednak zapominać, że życie studenckie to nie tylko ciężka praca włożona w poszerzanie swojej wiedzy i nieustające dążenie do coraz lepszego poznania otaczającej nas rzeczywistości. Wszak czym byłoby studiowanie gdyby nie ludzie, których spotykamy w akademickich ławach? SKN Premium to z pewnością miejsce gdzie nie tylko spotkasz nieprzeciętnych i intrygujących ludzi a dzięki nieformalnym spotkaniom, ogniskom czy tradycyjnym wyjazdom integracyjnym organizowanym przez Koło będziesz mógł ich znacznie lepiej poznać.  Opiekunem SKN Premium jest dr Krzysztof Łyskawa, wieloletni praktyk w zawodzie brokera ubezpieczeniowego, lecz przede wszystkim człowiek o nieprzeciętnym darze dydaktycznym, dzięki któremu jego podopieczni przy każdym spotkaniu mogą otrzymać garść wiedzy, jakiej trudno szukać w akademickich podręcznikach. Zastępcą dr Łyskawy jest mgr Marta Zieniewicz, doktorantka w Katedrze Ubezpieczeń. Zarząd SKN Premium składa się z 2 osób: Przewodniczącym Koła jest Wojciech Manikowski, v-ce przewodniczącą jest Kamila Bukowska.
Możecie nas znaleźć również na Facebook`u pod adresem:
Serdecznie zapraszamy!

Wieści z czasów ostatecznych... tzn. ostatnich:

Marzec 2015 r. – Po zimowej sesji egzaminacyjnej (co nas nie zabije to nas wzmocni) wracamy z głowami pełnymi pomysłów! Pierwszym, który jest już w fazie realizacji są warsztaty Cykl życia produktu ubezpieczeniowego. W ramach tego projektu planujemy kilka spotkań
z przedstawicielami praktyki a pierwszym z nich będzie dr Justyna Talarek – ekspert w zakresie tworzenia produktów ubezpieczeniowych. Spotkanie odbędzie się 18.03.2014 r.

12-13 grudnia 2014 r. – Toruń, Konferencja Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy. Sukces to mało powiedziane: 19 członków SKN Premium miało okazję wygłosić swoje prezentacje podczas konferencji organizowanej przez zaprzyjaźnione Koło Ubezpieczeń
i Doradztwa Finansowego z UMK. Wszystkie prelekcje spotkały się z bardzo dobrym odbiorem a czterech naszych kolegów:
Maciej Jakubowski, Jakub Petryszyn, Stanisław Kokociński oraz Wojciech Manikowski  zostało nagrodzonych za najlepsze wystąpienie
w swoich blokach tematycznych. 

4 grudnia 2014 r. – Tradycyjne coroczne Spotkanie Mikołajkowe. Studenci Ubezpieczeń, Kadra Katedry oraz zaproszeni praktycy
i absolwenci po raz kolejny mogli w świątecznej i nieco mniej formalnej atmosferze spotkać się i porozmawiać o bieżących sprawach nurtujących na co dzień ich głowy a także odświeżyć studenckie znajomości czy też nawiązać nowe.

10-12 października 2014 r. – Wyjazd edukacyjno-integracyjny w Sierakowie dla studentów Katedry Ubezpieczeń, w którym brali udział również nasi nieocenieni wykładowcy, zawsze skłonni do dzielenia się z nami swymi przeogromnymi zasobami wiedzy, nie tylko tej podręcznikowej.