W dniu 27 listopada, dwóch pracowników Katedry Ubezpieczeń, przeprowadziło otwarte seminarium dla studentów i pracowników ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Financial University under the Government of the Russian Federation). Dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP wygłosił wykład pt.: “Challenges for the Insurance Market - the European and the Polish Perspective”. Dr Krzysztof Łyskawa zaprezentwoał referat pt.: “Agroinsurance - international experience and initiatives. Experience subsidized crop insurance in Poland”. Wykłady przeprowadzone na zaproszenie były częścią obchodów 100-lecia Uniwersytetu Finansowego w Moskwie. 

http://www.fa.ru/org/dep/sesf/News/2017-10-23-seminar.aspx