Uczymy już od 35 229 dni
Aktualności

Współpraca (Cooperation Agreement) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Financial University under the Government of the Russian Federation w Moskwie


Na wniosek Katedry Ubezpieczeń Pan Rektor prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP podpisał umowę o współpracy (Cooperation Agreement) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z Financial University under the Government of the Russian Federation w Moskwie. Jest to jeden z najważniejszych i największych uniwersytetów ekonomicznych w Rosji. Zakres współpracy obejmuje m.in. takie działania jak: wymianę studentów i pracowników, udział w organizowanych przez strony konferencjach, wspólne badania naukowe i publikacje, wymianę doświadczeń związanych z dydaktyką. Umowa obowiązuję na okres 5-ciu lat z możliwością jej dalszego przedłużenia.