Praca licencjacka Pana Bartosza Dobiesa „Rynek dzieł sztuki w Polsce i na świecie - analiza i konstrukcja indeksów”, której promotorem była Pani dr Dorota Wiśniewska (Katedra Ubezpieczeń), decyzją Kapituły Konkursu na najlepszą pracę dyplomową na temat rynku kapitałowego, zdobyła Wyróżnienie Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Praca wyróżniona została "za odważne i kompetentne podjęcie kontrowersyjnego zagadnienia w kierunku racjonalizacji ocen rynkowych". Zgodnie z regulaminem Konkursu przyznano pierwszą nagrodę i dwa wyróżnienia.  Gala wręczenia dyplomów odbyła się 19 grudnia 2018 roku w Sali Notowań. 
Więcej szczegółów na stronie:
https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=107773&title=GPW+rozstrzygn%C4%99%C5%82a+konkurs+na+najlepsz%C4%85+prac%C4%99+licencjack%C4%85%2C+magistersk%C4%85+i+doktorsk%C4%85