Biografia
 • doktor nauk ekonomicznych, 2004
 • magister ekonomii, 1999
Problematyka badawcza
 • gospodarka regionalna i lokalna,
 • konkurencyjność samorządów lokalnych,
 • gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej,
 • polityka gospodarcza i międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • zarządzanie projektem.
Dydaktyka
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 • Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie projektem.
 • Fundusze strukturalne i programy pomocowe
Hobby
 • muzyka poważna,
 • taniec,
 • literatura,
 • sport