Od kilku lat, w połowie maja Wydział Towaroznawstwa organizuje swoje święto. W tym czasie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbywają się Dni Młodych Towaroznawców (DMT). W ramach konferencji prezentowane są prace inżynierskie i magisterskie studentów Wydziału Towaroznawstwa (konkurs prac seminaryjnych) oraz działalność członków kół naukowych w trakcie Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, w którym biorą udział studenci Naszego Wydziału oraz innych uczelni. Pomysłodawcą DMT Wydziału Towaroznawstwa UE w Poznaniu był Dziekan Wydziału Towaroznawstwa prof. dr hab. Zenon Foltynowicz.

W roku 2019 z inicjatywy Dziekana, prof. dr hab. Ryszarda Zielińskiego po raz szósty na Uniwersytecie Ekonomicznym organizowane są Dni Wydziału Towaroznawstwa. W ramach tego wydarzenia, wyniki swoich badań oraz zainteresowania naukowe będą prezentować seminarzyści studiów magisterskich oraz inżynierskich kierunków: Towaroznawstwo oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. W trakcie XIV DMT organizowane jest XV Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa, do udziału w którym zapraszamy studentów z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków akademickich.

Tematyka DNI MŁODYCH TOWAROZNAWCÓW obejmuje następujące obszary:
  •   Towaroznawstwo – nauka o jakości produktów
  •   Bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności

  •   Ekologiczne aspekty w zarządzaniu przedsiębiorstwem i produktem
  •   Kształtowanie jakości produktów przemysłowych
  •   Innowacyjne materiały i technologie opakowaniowe

  •   Zarządzanie jakością

  •   Zarządzanie produktem i marką