Uczymy już od 35 179 dni
Erasmus 2023/2024

Harmonogram kwalifikacji

Kwalifikacja na wyjazdy na studia w semestrze zimowym lub letnim 2023/2024
16-20.01.2023 – udostępnienie formularza zgłoszeniowego/zapisów na testy językowe on-line platforma Moodle: 

Kody do zapisów do grup:
Test z j. niem.: German
Test z j. hiszp.: Spanish
Test z j. francuskiego: French
Test z j. angielskiego: English

18-20.01.2023 spotkania informacyjne online z uczelniami partnerskimi (International Days) – do potwierdzenia
24.01.2023 test z języka niemieckiego godz. 10.00 (sprawdzenie obecności Teams 9.45,kod zespołu: c1br9v4 Meeting ID382 154 482 029 kod: THyBGx )
24.01.2023 test z języka hiszpańskiego godz. 12.00 (sprawdzenie obecności Teams 11.45, kod zespołu: 9n56i7z Meeting ID: 320 012 437 387 kod: A78umU )
24.01.2023 test z języka francuskiego godz.14.00 (sprawdzenie obecności Teams 13.45 , kod zespołu zsnhd4s  Meeting ID: 371 946 803 983 kod: 7qna86 )
26.01.2023 test z języka angielskiego godz. 10.30 (sprawdzenie obecności Teams 10.00, kod zespołu: 18zkgm3 Meeting ID: 372 596 339 141 kod: B3aCpz )
Testy zostaną poprzedzone sprawdzeniem obecności na platformie Teams (należy dodać się do zespołów).

28.02.2023 otwarcie rekrutacji na wyjazdy studyjne on-line na platformie USOS (moduł wymiana studencka)
06.03.2023 przesłanie online informacji o wynikach testów językowych
10.03.2023 koniec przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy studyjne i termin dostarczenia średniej ocen z BOS (zaświadczenie -opinię należy dodać podczas tworzenia aplikacji). Aplikacje nie przesłane w terminie lub bez zaświadczenia o średniej ocen nie będą brane pod uwagę.
13-15.03.2023 weryfikacja średnich naliczonych przez BOS
20-22.03.2023 informacja on-line dla osób zakwalifikowanych i potwierdzenie ofert przez kandydatów 
23.03.2023 ogłoszenie pozostałych uczelni studentom z listy rezerwowej I i II
24.03.2023 termin przesłania drogą mailową ponownego wyboru uczelni dla kandydatów z list rezerwowych I i II (następuje przydział miejsca w uczelni a następnie potwierdzenie oferty). Lista uczelni zostanie przesłana mailem.
30.03.2023 godz. 14.00 spotkanie online z osobami zakwalifikowanymi na studia w programie Erasmus+ na platformie Zoom.

Daty mogą jeszcze ulec zmianie.