University of Buenos Aires, Argentina


Dział Współpracy z Zagranicą informuje o możliwości ubiegania się o wyjazd w letnim roku akademickiego 2018/2019 na studia w uczelni partnerskiej UEP  - University of Buenos Aires, Argentyna.  

Oferta jest skierowana do studentów obecnego:


  • II roku studiów pierwszego stopnia (wyjazd w semestrze 4)

Studenci mogą realizować studia w uczelni partnerskiej w języku hiszpańskim.

W semestrze letnim roku akademickiego 2018/19 uczelnia w Buenos Aires gwarantuje 2 miejsca.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w DWZZ (poprzednio DBNiWZ) (pokój 221A) następujących dokumentów do dnia 15 listopada 2018 r. godz. 13:00 
  • formularza studenta UEP na wyjazd zagraniczny, podpisanego przez promotora i prodziekana; 
  • odpowiedniego certyfikatu językowego (kopia; oryginał do wglądu) lub potwierdzenia znajomości języka przez lektora SPNJO lub zdany test Erasmusa.
Osoby zakwalifikowane na wyjazd do University of Buenos Aires nie muszą płacić czesnego, muszą natomiast same pokryć wszelkie koszty, w tym podróż i utrzymanie się za granicą.
 
Informacje o uczelni zagranicznej można znaleźć na stronie:
http://www.economicas.uba.ar/international-affairs/international-students/


Ważna informacja - wyjazd na studia zagraniczne nie zwalnia studentów studiów niestacjonarnych i kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim do zaprzestania płacenia czesnego na rzecz UEP.