Dział Współpracy z Zagranicą (dawniej DBNiWZ) informuje o możliwości ubiegania się o wyjazd w roku akademickim 2018/2019 na dwusemestralne studia na Wydziale Nauk o Przedsiębiorstwie (BWL) na Technische Universität Bergakademie FREIBERG (Saksonia). Pobyt studyjny łączy się z możliwością uzyskania dyplomów magisterskich obu uczelni.

 

Oferta jest skierowana do studentów I roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) wyłącznie z kierunków zarządzanie, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze.

 

Kandydatów obowiązuje bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
i dobra języka angielskiego.

 

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów:

 

·       formularz studenta UEP na wyjazd zagraniczny

·       dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

·       zaświadczenie o znajomości języka niemieckiego

·       życiorys w języku polskim i niemieckim

·       list motywacyjny przedstawiający chęć uczestnictwa w programie

·       inne ważne zaświadczenia

do dnia  20 maja 2018roku w  DWZZ, pokój 221 A.  

 

Po złożeniu dokumentów kandydaci będą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej (w języku niemieckim) prowadzonej przez prof. H. Brezinskiego i prof. dr hab. R. Barczyka. Miejsce i termin postępowania kwalifikacyjnego podany zostanie w późniejszym terminie.