Dział Współpracy z Zagranicą (dawniej DBNiWZ) informuje o możliwości ubiegania się o wyjazd na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 na studia w uczelni partnerskiej UEP National Taipei University w Tajwanie.

Oferta skierowana jest do studentów obecnego:


 • II roku studiów pierwszego stopnia (wyjazd w semestrze 4)
 • I roku studiów drugiego stopnia (wyjazd w semestrze 2);
 • II roku studiów drugiego stopnia (wyjazd w semestrze 4)


Studenci mogą realizować studia w uczelni partnerskiej w języku angielskim w ramach programu wybranego z listy:

Lista Przedmiotów:

English Syllabus

List of Courses (Business Admin., Finance & Cooperation management, Accounting, Statistics, Recreational Sport Management)


Osoby zainteresowane proszone są o złożenie w naszym dziale (pokój 221 bud. A) następujących dokumentów do dnia

26 października 2018 do godz. 13:00


 • formularza studenta UEP na wyjazd zagraniczny, podpisanego przez promotora i prodziekana;
 • Formularz aplikacyjny uczelni partnerskiej 
 • Potwierdzenie znajomości języka angielskiego: zdany egzamin Erasmusa z j. ang. lub kopia certyfikatu lub zaświadczenie od lektora SPNJO (dokument do pobrania w sekretariacie SPNJO) potwierdzające, że student zna język angielski na tyle dobrze, by móc w tym języku studiować w Tajwanie ;
 • Dokumenty dla uczelni partnerskiej: 
 • Formularz aplikacyjny uczelni partnerskiej
 • Transcript of Records - wykaz zaliczeń z wszystkich semestrów (od początku studiów), który można uzyskać w Dziekanacie;
 • Spis przedmiotów (bez ocen oczywiście; student sporządza samodzielnie!) w języku angielskim realizowanych w semestrze letnim 2017/18;
 • Learning Agreement;
 • 2 listów rekomendacyjnych (w języku angielskim);
 • zdjęcia w wersji elektronicznej;
 • formularz zakwaterowania;
 • formularz stanu zdrowia
 • zdjęcie paszportu UWAGA: paszport musi być ważny przez co najmniej 6 miesięcy w momencie wjazdu do Tajwanu.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd do NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY nie muszą płacić czesnego (studenci uiszczają jedynie kwotę ok $1000 NTD która przeznaczona jest na opłaty administracyjne,ubezpieczenie, kolację powitalną/pożegnalną, wycieczki itp). Studenci sami pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i utrzymania się za granicą.

Opinie studentów

Informacje wizowe: http://www.taiwanembassy.org/lp.asp?CtNode=4481&CtUnit=62&BaseDSD=7&mp=197