Doktor Krzysztof Węcel z Katedry Informatyki Ekonomicznej otrzymał nagrodę za najlepszy referat w kategorii Wikipedia Citations and Reference Challenge, wygłoszonego w ramach DBpedia Community Meeting zorganizowanego na konferencji SEMANTiCS2016 w Lipsku.


Materiały do prezentacji zatytułowanej „(Not only) Polish citations – analysis, comparison, directions” zostały w znacznej mierze zebrane podczas letnich praktyk studenckich zorganizowanych przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej w ramach Dotacji Projakościowej. W prace nad prezentacją zaangażowani byli także mgr Włodzimierz Lewoniewski – doktorant w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, który przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie jakości informacji oraz Paweł Sobociński – student II roku specjalności informatyka w gospodarce i administracji. Do zbierania danych oraz przeprowadzenia analiz wykorzystano infrastrukturę zakupioną w ramach projektu InnoUEP.