Katedra Zarządzania Strategicznego

Celem działalności Katedry Zarządzania Strategicznego jest realizowanie badań naukowych w zakresie procesów wyborów strategicznych oraz kształtowania i monitorowania skuteczności strategicznej podmiotów gospodarczych.

O katedrze

Badania dotyczą m.in zdolności strategicznych warunkujących dostosowanie organizacji do zmiennych warunków działania, strategii, modeli biznesu, metod i technik zarządzania organizacjami w warunkach niepewności oraz wspomagania informacyjnego procesów zarządczych. Za szczególne uznać należy badania wykorzystania zarządzania projektami w procesie implementacji i realizacji strategii. Do fundamentalnych należą badania ewolucji koncepcji i praktyki zarządzania strategicznego organizacjami. Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia, w szkole doktorskiej, a także na studiach podyplomowych. W procesie realizacji statutowych zadań badawczych i dydaktycznych Pracownicy Katedry wykorzystują relacje zawodowe ze środowiskiem praktyków gospodarczej. Zwrotnie, wiedza i umiejętności Pracowników Katedry są wykorzystywane przez nich w przy wspieraniu działalności przedsiębiorstw i organizacji non-profit. Z inicjatywy Pracowników Katedry prowadzone są, cieszące się rokrocznie zainteresowaniem, studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami. Różne ich rodzaje są skierowane do uczestników legitymujących się odmiennym zainteresowaniem i poziomem zawodowego zaawansowania w zakresie zarządzania projektami.

Problematyka naukowo-badawcza Katedry:

 • podstawy wyborów strategicznych,
 • systemy informacyjne zarządzania strategicznego w organizacjach,
 • kształtowanie i monitorowanie skuteczności podmiotów w perspektywie strategicznej,
 • strategiczne dostosowanie systemu zarządzania organizacjami,
 • przebieg i metody odnowy strategicznej przedsiębiorstwa,
 • ewolucja koncepcji i praktyki zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa,
 • zarządzanie ryzykiem strategicznym w przedsiębiorstwie,
 • sieci i współpraca strategiczna przedsiębiorstw,
 • zarządzanie projektami,
 • zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie.
 • Studia licencjackie

  Pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Zarządzania.
  Stacjonarne I stopnia
  nazwa przedmiotu: prowadzący:
  Zarządzanie projektami dr Paweł Bartkowiak (wykład i ćwiczenia)
  dr Adam Weinert (ćwiczenia)
  Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie dr Michał Młody (wykład)
  Planowanie i organizowanie projektu dr Adam Weinert (wykład)
  Kierowanie zespołem projektowym dr Michał Młody (wykład)
  Badania rynkowe dr Paweł Bartkowiak (ćwiczenia)
  Niestacjonarne I stopnia
  nazwa przedmiotu: prowadzący:
  Zarządzanie strategiczne prof. zw. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin (wykład)
  dr Paweł Bartkowiak (ćwiczenia)
  dr Maja Sajdak (ćwiczenia)
  dr Maciej Brzozowski (ćwiczenia)
  dr Michał Młody (ćwiczenia)
  dr Adam Weinert (ćwiczenia)
  dr Anita Perska-Tembłowska (ćwiczenia)
 • Studia magisterskie

  Pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (dziennych) na Wydziale Zarządzania.

  Stacjonarne II stopnia
  nazwa przedmiotu: prowadzący:
  Zarządzanie strategiczne prof. zw. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin (wykład)
  dr Paweł Bartkowiak (ćwiczenia)
  dr Maja Sajdak (ćwiczenia)
  dr Maciej Brzozowski (ćwiczenia)
  dr Michał Młody (ćwiczenia)
  dr Adam Weinert (ćwiczenia)
  dr Anita Perska-Tembłowska (ćwiczenia)
  Zarządzanie przedsiębiorstwem prof. zw. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin (wykład)
  Informatyczne narzędzia analityki rynkowej dr Paweł Bartkowiak (laboratorium)
  Strategia rozwoju portów lotniczych dr Maja Sajdak (wykład)
  Informatyczne narzędzia open-source w zarządzaniu projektami dr Adam Weinert
  Przywództwo strategiczne – liderzy sukcesu dr Michał Młody (wykład)
  Doradztwo w zarządzaniu projektami dr Michał Młody (wykład)
  Organizacja projektowa dr hab. Janusz Kraśniak (wykład)
  Zwinne metodyki zarządzania projektami dr Paweł Bartkowiak (wykład)
  Zarządzanie projektem konsultingowym dr Maciej Brzozowski (wykład)
  Doradztwo personalne dr Maciej Brzozowski (wykład)
  Podejście systemowe w zarządzaniu projektami dr Michał Młody (wykład)
  Strategiczna Karta Wyników dr Paweł Bartkowiak (wykład)
  Zarządzanie projektem dr Paweł Bartkowiak (wykład i ćwiczenia)
  Zarządzanie zmianą dr hab. Maja Sajdak (wykład)
  Ratowanie projektów zagrożonych dr hab. Maja Sajdak (wykład)
  Niestacjonarne II stopnia
  nazwa przedmiotu: prowadzący:
  Zarządzanie strategiczne prof. zw. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin (wykład)
  dr Paweł Bartkowiak (ćwiczenia)
  dr Maja Sajdak (ćwiczenia)
  dr Michał Młody (ćwiczenia)
  dr Adam Weinert (ćwiczenia)
  dr Anita Perska-Tembłowska (ćwiczenia)
 • Seminaria

  Pracownicy Katedry Zarządzania Strategicznego prowadzą następujące seminaria dyplomowe, magisterskie i doktorskie:

  SEMINARIA DYPLOMOWE
  Studia stacjonarne (zaoczne I stopnia)
  nazwa seminarium: prowadzący:
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw (wszystkie kierunki WZ)
  • Strategie konkurowania przedsiębiorstw (wszystkie kierunki WZ)
  • Zachowania nabywców na rynku (wszystkie kierunki WZ)
  • Doradztwo w zakresie wczesnego ostrzegania (Z, specj. KG)
  dr Paweł Bartkowiak
  • Formułowanie strategii (wszystkie kierunki WZ)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (wszystkie kierunki WZ)
  • Desing management (wszystkie kierunki WZ)
  • Zarządzanie projektami (wszystkie kierunki WZ)
  dr Macjej Brzozowski
  • Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie (wszystkie kierunki WZ)
  • Doradztwo w kryzysie (Z, specj. KG)
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (wszystkie kierunki WZ)
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw (wszystkie kierunki WZ)
  dr hab. Maja Sajdak
  Studia niestacjonarne ( I stopnia)
  nazwa seminarium: prowadzący:
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw (wszystkie kierunki WZ)
  • Strategie konkurowania przedsiębiorstw (wszystkie kierunki WZ)
  • Zachowania nabywców na rynku (wszystkie kierunki WZ)
  • Doradztwo w zakresie wczesnego ostrzegania (Z, specj. KG)
  dr Paweł Bartkowiak
  • Formułowanie strategii (wszystkie kierunki WZ)
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (wszystkie kierunki WZ)
  • Desing management (wszystkie kierunki WZ)
  • Zarządzanie projektami (wszystkie kierunki WZ)
  dr Maciej Brzozowski
  • Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie (wszystkie kierunki WZ)
  • Doradztwo w kryzysie (Z, specj. KG)
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (wszystkie kierunki WZ)
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw (wszystkie kierunki WZ)
  dr hab. Maja Sajdak
  SEMINARIA MAGISTERSKIE
  Studia stacjonarne 
  nazwa seminarium: prowadzący:
  • Wybory strategiczne przedsiębiorstw (Z)
  • Potencjał strategiczny jednostek samorządu terytorialnego (GP)
  • Audyt strategiczny (FiR)
  • Ryzyko w zarządzaniu strategicznym (Z)
  • Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa (Z, specj. KG)
  prof. zw. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
  Studia niestacjonarne (II stopnia)
  nazwa seminarium: prowadzący:
  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (Z)
  • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (GP)
  • Audyt strategiczny (FiR)
  • Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa (Z, specj. KG)
  prof. zw. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
  SEMINARIA DOKTORSKIE
  nazwa seminarium: prowadzący:
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  prof. zw. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin
 • Badania statutowe

  • 2019, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – wykonawcy: dr Maja Sajdak, dr Paweł Bartkowiak, dr Maciej Brzozowski, dr Michał Młody, dr Anita Perska-Tembłowska, dr Adam Weinert, mgr Daniel Weidemann
  • 2019, Zdolności adaptacyjne polskich przedsiębiorstw, kierownik projektu: dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP – wykonawcy: dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP, dr Anna Piekarczyk
  • 2018, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – wykonawcy: dr Maja Sajdak, dr Paweł Bartkowiak, dr Maciej Brzozowski, dr Michał Młody, dr Anita Perska-Tembłowska, mgr Adam Weinert, mgr Daniel Weidemann
  • 2017, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – wykonawcy: dr Maja Sajdak, dr Paweł Bartkowiak, dr Maciej Brzozowski, dr Michał Młody, mgr Daniel Weidemann, mgr Adam Weinert
  • 2016, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – wykonawcy: dr Maja Sajdak, dr Paweł Bartkowiak, dr Maciej Brzozowski, dr Tomasz Kopczyński, dr Michał Młody, mgr Daniel Weidemann, mgr Adam Weinert
  • 2016, Zrównoważony rozwój i oddziaływanie przedsiębiorstw komunalnych na środowisko, w którym funkcjonują, kierownik projektu: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadwz. UEP – wykonawcy: mgr Maciej Koszel
  • 2016, Teoria i praktyka strategii korporacyjnych w zarządzaniu strategicznym, kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP – wykonawcy: dr Piotr Stobiecki
  • 2015, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – wykonawcy: dr Maja Sajdak, dr Adrianna Lewandowska, dr Paweł Bartkowiak, dr Maciej Brzozowski, dr Tomasz Kopczyński, mgr Daniel Weidemann, mgr Adam Weinert
  • 2015, Zrównoważony rozwój i oddziaływanie przedsiębiorstw komunalnych na środowisko, w którym funkcjonują, kierownik projektu: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadwz. UEP – wykonawcy: mgr Maciej Koszel
  • 2015, Teoria i praktyka strategii korporacyjnych w zarządzaniu strategicznym, kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP – wykonawcy: dr Piotr Stobiecki
  • 2014, Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach, kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – wykonawcy: dr Maja Sajdak, dr Adrianna Lewandowska, dr Paweł Bartkowiak, dr Maciej Brzozowski, dr Tomasz Kopczyński, mgr Daniel Weidemann, mgr Adam Weinert
  • 2014, Zrównoważony rozwój i oddziaływanie przedsiębiorstw komunalnych na środowisko, w którym funkcjonują, kierownik projektu: dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadwz. UEP – wykonawcy: mgr Maciej Koszel
  • 2014, Teoria i praktyka strategii korporacyjnych w zarządzaniu strategicznym, kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP
  • 2013, Podstawy wyborów strategicznych przedsiębiorstw, kierownik projektu: prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, prof. zw. UEP – wykonawcy: dr Justyna Światowiec-Szczepańska, dr Maja Sajdak, dr Paweł Bartkowiak, dr Maciej Brzozowski, dr Tomasz Kopczyński
 • Projekty badawcze

  • 2018-2019, Uwarunkowania i kryteria wyboru celów strategicznych gmin w perspektywie współdziałania, Projekt badawczy MINIATURA 1, kierownik projektu: dr Anita Perska-Tembłowska
  • 2014-2017, Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci, Projekt badawczy NCN 2013/11/B/HS4/00461, kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska, prof. nadzw. UEP
  • 2014-2017, Zwinność przedsiębiorstw w procesie przystosowania się do otoczenia i jego zmian, Projekt badawczy NCN 51103-527, kierownik projektu: dr Maja Sajdak
  • 2010-2012, Ryzyko w wyborach strategicznych, kierownik projektu: E. Urbanowska-Sojkin, wykonawcy: prof. dr hab. P. Banaszyk, dr Magdalena Małkowska-Borowczyk, dr Paweł Bartkowiak, dr Maja Sajdak
  • 2008-2010, Zarządzanie ryzykiem partnerstwa strategicznego w przedsiębiorstwie, kierownik projektu: J. Światowiec-Szczepańska
  • 2006-2008, Marka jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa handlowego, wykonawca M. Małkowska-Borowczyk (grant promotorski, kierownik projektu M. Sławińska)
 • Sprawność przedsiębiorstw w warunkach niepewności - teoria i praktyka

  E. Urbanowska-Sojkin
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021
  Informacje:
  Treści prezentowanej książki, która powstawała przez kilka lat, ujmują wyniki badań zmierzających do ustalenia, czy są wspólne cechy przedsiębiorstw, które osiągały wyniki uznawane w rachunku komparatywnym za powodzenie. Treść książki z założenia jest wyrazem nieulegania arbitralnie wyrażanym w ostatnich latach przekonaniom dotyczącym znaczenia określonych orientacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz metod zachowania na rynku dla osiągania sukcesu. Treść monografii nawiązuje do badań zmierzających do poszukiwania fundamentów powodzenia przedsiębiorstw w perspektywie strategicznej. Praca nie uwzględnia powstałych w międzyczasie problemów związanych z pandemią. Wśród licznych badań podejmujących problem budowania potencjału konkurencyjnego i strategicznego przedsiębiorstw względnie mniej uwagi badaczy dotyczy zdolności organizacyjnych. Tym samym treść monografii wpisuje się w problematykę podejścia zasobowego do kształtowania konkurencyjności i potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznej. Podjęty w monografii problem jest niesłychanie złożony. Autorka nawiązuje do podstawowych problemów dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Przyjęto, że miarą powodzenia przedsiębiorstwa i wykorzystania potencjału konkurencyjnego jest jego sprawność, wielowymiarowo ujęta, rozpatrywana w perspektywie strategicznej. Przedmiotem zainteresowania są problemy zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności wykorzystanie źródeł i czynników sprawności strategicznej.
 • Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 9

  Redakcja: E. Urbanowska-Sojkin
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017.
 • Expansion of China in Latin America: Exploring the grounds and nature of investments relations

  Redakcja: M. Młody
  Wydawnictwo: Difin, Warszawa 2016.
   
  Informacje:
  The book shows how political and economic cooperation between China and Latin America varied in recent years and what is its forecast. An in-depth analysis of trends and areas of mutual relations was to answer the question: why is Latin America such a strong partner for Beijing? Particular attention was paid to the China’s investment expansion in the LatAm region whose significanse is exceendingly symbolic. Illustrated algorithm of Chinese foreign direct investment shows that investors from China are characterized by significantly different perceptions of the international environment, which is due to the institutional, cultural, political and economic specificities of the Middle Kingdom. The book is a source of knowledge for a wide audience, including proctitioners interested in expansion of Chinese enterprises.
 • Studia Oeconomica Posnaniensia 2014, vol. 2, no. 11 (272)

  Redakcja: E. Urbanowska-Sojkin
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014.
 • Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe

  Redakcja: E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
   
  Informacje:
  Celem monografii jest ustalenie, opis i wyjaśnianie ryzyka związanego z zarządzaniem strategicznym w różnych podmiotach funkcjonujących w rzeczywistości gospodarczej. Spełniane przez te podmioty role w gospodarce i społeczeństwie powodują ich narażanie na wpływ różnego rodzaju zdarzeń, które ograniczają możliwość realizacji celów, bądź czynią ich osiąganie niemożliwym. Zasadne jest rozważenie zarówno różnych uwarunkowań i wymiarów ryzyka w ujęciu podmiotowym, przy uwzględnieniu charakterystycznych cech podmiotów i ich sektorów działania, jak i odrębności przedmiotowych problematyki ryzyka. Te ostatnie związane są z szczególnymi obszarami funkcjonalnymi działań i ich rolą dla spełnienia celów całej organizacji.
  Zawarte w monografii rozdziały traktują o ryzyku w zarządzaniu strategicznym w ujęciu podmiotów, których ono dotyczy, jak i funkcjonalnych obszarów działania różnych podmiotów gospodarczych.
 • Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Natura i uwarunkowania

  Redakcja: E. Urbanowska-Sojkin, M. Brzozowski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
   
  Informacje:
  Celem monografii jest opis i wyjaśnienie współczesnych poglądów na naturę ryzyka, jego źródła i uwarunkowania. Za podstawowe przyjęto, że rozważania koncentrują się na ryzyku związanym bezpośrednio lub pośrednio z zarządzaniem strategicznym. Dotyczą, z uwagi na jego wszechobecność, różnych aspektów zarządzania strategicznego, uwarunkowań i konsekwencji dla efektów działalności podmiotów gospodarczych. Podstawą przygotowania treści poszczególnych rozdziałów są: analiza i konceptualizacja na podstawie przedmiotowej literatury, wyniki badań empirycznych oraz doświadczenie gromadzone w trakcie praktyki badawczej.
  Monografia obejmuje rozdziały ujmujące problematykę ryzyka omawianą w konwencji jego sposobu pojmowania, natury, oraz źródeł, poziomu i uwarunkowań.
 • Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach

  Autor: E. Urbanowska-Sojkin
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013
  Informacje:
  „W literaturze stosunkowo rzadko podejmowany jest problem mechanizmów wyborów strategicznych, a zwłaszcza ryzyka tych wyborów. Tymczasem wybór koncepcji rozwoju to kluczowa faza zarządzania strategicznego, głównie z powodu ryzyka, które mu towarzyszy. Konsekwencje dokonywanych rozstrzygnięć są z reguły znaczące i trudno odwracalne. W tym wypadku ocena ryzyka wyborów i jego minimalizacja staje się kluczowym warunkiem skuteczności zarządzania strategicznego. To powoduje, że recenzowana praca wypełnia istotną lukę poznawczą o dużym znaczeniu dla praktyki gospodarczej.Szczególnym walorem pracy jest jej empiryczny charakter. W zarządzaniu strategicznym, będącym typową nauką stosowaną, rozpoznanie doświadczeń praktyki gospodarczej jest najcenniejszą podstawą wnioskowania. Tymczasem empiryczne rozpoznanie podstawowych problemów kreowania rozwoju w polskich przedsiębiorstwach wydaje się wciąż dalece niezadowalające, w szczególności brakuje pogłębionych badań szczegółowych problemów zarządzania strategicznego na większych reprezentatywnych próbach przedsiębiorstw. Tym samym zrealizowany projekt badawczy i opis jego wyników w recenzowanej monografii stanowi istotny wkład do rozwoju nauki, interesujący dla teoretyków, ale także inspirujący dla praktyków gospodarczych”.

  Prof. dr hab. Andrzej Kaleta

 • Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem: teoria i praktyka

  [red. nauk.] E. Urbanowska-Sojkin
  Zeszyt Naukowy UEP nr 235
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012
  Informacje:
  Problematyka ryzyka jest w niewielkim zakresie przedmiotem zainteresowania w kompleksowym zarządzaniu strategicznym.Z tego powodu poświęcono jej niniejszy zeszyt naukowy.Niewątpliwie zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem rozumiane analitycznie pozwala dostrzec obszary zasługujące na rozpatrywanie w kontekście ryzyka. Każda propozycja analizy w określonym aspekcie jest rodzajem zabiegu metodycznego i merytorycznego umożliwiającego poznanie swoistości ryzyka w przedmiotowym zakresie, zweryfikowania zakresu zagrożeń dla przedsiębiorstw i ich potencjalnych wpływów na sprawność przedsiębiorstwa.Podejmowanie problematyki ryzyka jest szczególnym wyzywaniem z wielu powodów,głównie dlatego, że istnieje wiele poglądów na jego istotę, rolę w przedmiotowym zakresie, aż do zasadności zajmowania się ryzykiem w dyscyplinach naukowych, a także z powodu interdyscyplinarnego przedmiotu odniesienia w naukach społecznych i technicznych, stosowanych podejść naukowego poznania i wyjaśniania stymulującego dyskusję naukową. Do wymienionych powodów nawiązują autorzy tego zeszytu naukowego, którzy podjęli się opisania i wyjaśnienia ryzyka w różnych odniesieniach przedmiotowych, konwencjach myślenia o ryzyku, zakresach przedmiotowych jego przejawiania się. Z założenia niniejszy zeszyt jest forum wymiany poglądów niekiedy polemicznych, ale przez to skłaniających do dyskusji naukowej dotyczącej ryzyka w zarządzaniu strategicznym.Przedmiotem zainteresowania są zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyka zachowania się przedsiębiorstw w warunkach ryzyka.
 • Ryzyko strategiczne przedsiębiorstw: ujęcie modelowe

  Autor: Justyna Światowiec-Szczepańska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

  Informacje – z okładki:
  z recenzji dr. hab. Wojciecha Czakona, prof. UE w Katowicach
  Praca przedstawia wysoki poziom naukowy. […] Po pierwsze, dobór tematu jest rzetelnie ugruntowany w istniejącym stanie wiedzy, trafny i aktualny na poziomie światowych badań nad więziami międzyorganizacyjnymi. Po drugie, zastosowane przez Autorkę metody są dobrane adekwatnie do celu, szczegółowo opisane i kompetentnie zastosowane. Po trzecie, praca wnosi wyraźny i w moim przekonaniu znaczny wkład w rozwój zarządzania strategicznego przez zdefiniowanie ryzyka partnerstwa strategicznego, wyłonienie czynników i związków tych czynników z wynikami współdziałania oraz dojrzałą operacjonalizację modelu badawczego. Po czwarte, zachowano zasadę ciągłości rozwoju wiedzy, co jest szczególnie widoczne w proporcji rozpoznania i charakterystyki obecnego stanu badań nad więziami międzyorganizacyjnymi względem badań empirycznych Autorki. Po piąte, kluczowe dla osiągnięcia celu pracy rozdziały czwarty i siódmy oceniam jako opracowanie na poziomie światowym zarówno ze względu na rygor rozumowania, jak i zastosowanie metodyki modelowania równań strukturalnych.

  z recenzji dr. hab. Czesława Mesjasza, prof. nadzw. UE w Krakowie
  Praca jest przedsięwzięciem ambitnym, świadczącym o bardzo dużej erudycji, kreatywności i pracowitości Autorki. Zakres poruszanych problemów jest bardzo obszerny i obejmuje znaczną liczbę zagadnień, poczynając od zarządzania strategicznego, poprzez partnerstwo strategiczne, teorie partnerstwa strategicznego, ogólne teorie ryzyka, ryzyko w zarządzaniu strategicznym i w partnerstwie strategicznym […]. Praca jest oryginalna i nowatorska, stanowi istotny wkład w stan wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu nie tylko w skali krajowej. Bezsprzecznie jest najbardziej zaawansowanym opracowaniem przygotowanym w Polsce dotyczącym partnerstwa strategicznego przedsiębiorstwa i związanego z nim ryzyka.

 • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach

  [red. nauk.] E. Urbanowska-Sojkin
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011
  4 zeszyty naukowe:

  • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – uwarunkowania (nr. 169),
  • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – rezultaty ekonomiczne organizacyjne i społeczne (nr. 170),
  • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – ujęcie sektorowe (nr. 171),
  • Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach – strategie funkcjonalne(nr. 172).
  Informacje:
  Przedsiębiorstwa tworzą zbiorowość podmiotów ogromnie zróżnicowaną ze względu na przedmiot działalności, formę organizacyjno-prawną, sposób powiązań i charakter relacji z podmiotami otoczenia, strukturę właścicielską, kondycję ekonomiczną i sposoby zdobywania środków finansowych, wartość rynkową oraz zakres przestrzenny działania. Kształtowanie ich przyszłości gospodarczej odbywa się poprzez wybory strategiczne. Mają one, najogólniej ujmując, charakter decyzji określających cele strategiczne i strategie rozwoju. Realizacja owych celów odbywa się z wykorzystaniem strategii rozwoju określających przewidywane sposoby ich realizacji poprzez wskazanie kierunków i metod rozwoju. Ujęcia modelowe pozwalają w uproszczony sposób identyfikować podstawowe kategorie strategii ze względu na kierunki i metody rozwoju, ze względu na rodzaje zachowań względem konkurentów czy wreszcie ze względu na sposoby budowania relacji z podmiotami w otoczeniu. Praktyka dostarcza natomiast przykładów indywidualizacji zachowań strategicznych ze względu na wewnętrzny potencjał strategiczny i warunki funkcjonowania. Przyszłe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw oddziałują na nie w sposób zróżnicowany, stosownie do cech charakteryzujących przedsiębiorstwa, tworząc tym samym podstawy różnych ich potencjałów strategicznych. Nie bez znaczenia dla wyborów strategicznych są struktura właścicielska i związki przedsiębiorstw z innymi podmiotami. W szczególnym przypadku mogą one oznaczać istotne ograniczenia do wyboru wyłącznie sposobu konkurowania czy kształtowania relacji z podmiotami otoczenia, pozostawiając poza przedsiębiorstwem decyzje dotyczące przedmiotu działalności i portfela produktów, polityki cenowej, dystrybucyjnej i promocyjnej. Podobnie rozstrzygnięcia w zakresie działań innowacyjnych i strategii innowacji mogą pozostać uprawnieniami korporacji. Przynależność do korporacji oraz sieci o różnym charakterze określa niekiedy w sposób zasadniczy niektóre z wyborów strategicznych. Różnorodność podmiotów gospodarczych i ich zachowań strategicznych prowokuje i inspiruje do badań określających ich złożoną naturę, w poszukiwaniu cech wspólnych czynników wyznaczających te odmienności.
 • Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach

  Redakcja: E. Urbanowska-Sojkin, [współ aut.] P. Banaszyk, M. Małkowska-Borowczyk, M. Sajdak, J. Światowiec-Szczepańska, M. Burzała
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011

  KSIĄŻKA OTRZYMAŁA NAGRODĘ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W GRUDNIU 2012 R. JAKO OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE !!!

  Informacje:
  Książka stanowi kompendium wiedzy o celach i przesłankach podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwach.
  Autorzy omówili:

  • rodzaje wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach,
  • różne podejścia do zarządzania strategicznego,
  • wpływ otoczenia na wybory strategiczne,
  • rolę potencjału wewnętrznego w wyborach strategicznych,
  • informacyjne wspomaganie w procesach wyborów strategicznych,
  • cele strategiczne w działalności przedsiębiorstw,
  • strategiczne kierunki rozwoju przedsiębiorstwa,
  • strategiczne narzędzia konkurowania,
  • modelowe podejście do wyborów strategicznych.
 • Zarządzanie projektami i zmianami w przedsiębiorstwie

  Redakcja: M. Brzozowski, T. Kopczyński
  Wydawnictwo: Advertiva, Poznań 2011
  Informacje:
  W opinii autorów podstawowymi instrumentami zarządzania, umożliwiającymi elastyczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, są prezentowane w książce – zarządzanie projektami i zarządzania zmianami.
  W pierwszej części opracowania pt. „Zarządzanie projektami” wyjaśniono istotę tego instrumentu zarządzania oraz scharakteryzowano działania w ramach poszczególnych etapów procedury postępowania. Omówiono również zagadnienia dojrzałości projektowej organizacji, zarządzania portfelem projektów oraz zarządzania projektami w ramach współpracy przedsiębiorstw. W drugiej części książki pt. „Zarządzanie zmianami” omówiono istotę zmian oraz pojęć pokrewnych tj. kreatywności i innowacji. Zidentyfikowano podstawowe źródła, siły napędowe i tendencje zmian we współczesnych przedsiębiorstwach. Obszernie omówiono również poszczególne etapy procesu zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie.
  Opracowanie powstało jako podręcznik do przedmiotów „zarządzanie projektami” i „zarządzanie zmianami”, przez co adresowane jest przede wszystkim do studentów kierunku zarządzanie oraz kierunków pokrewnych. Pozycję przygotowano także z myślą o menedżerach, dla których może stanowić zestaw wskazówek, jak w praktyce kierowniczej wykorzystywać teoretyczne założenia nauki dla potrzeb tworzenia skutecznych mechanizmów zarządzania projektami i zmianami w przedsiębiorstwie.
 • Wybory strategiczne w teorii i praktyce

  [red. nauk.] E. Urbanowska-Sojkin, [współ aut.] P. Banaszyk, M. Małkowska-Borowczyk, M. Sajdak, J. Światowiec-Szczepańska, B. Borusiak, M. Ratajczak-Mrozek, P. Bartkowiak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zeszyty naukowe nr 134, Poznań 2010, 162 s
  Informacje:
  Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli trud dokonania eksploracji podstaw teoretycznych wyborów strategicznych, wskazując na możliwości ich doskonalenia poprzez badania w praktyce gospodarczej.Tym samym opracowanie ma walory wynikające z wyjaśniania wyborów strategicznych tradycyjnie traktowanych jako cele strategiczne czy poszczególne rodzaje strategii.Na całość zeszytu naukowego składa się łącznie dziewięć artykułów,których autorzy podjęli wysiłek naukowego opisu zagadnień związanych z wyborami strategicznymi.
 • Praktyka zarządzania strategicznego: studia polskich przypadków

  [red. nauk.] E. Urbanowska-Sojkin, [współ aut.] P. Banaszyk, M. Małkowska-Borowczyk, M. Sajdak, J. Światowiec-Szczepańska
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009
  Informacje:
  Celem autorów pracy jest przedstawienie zarządzania strategicznego na przykładach. Taki układ książki powoduje, że stanowi ona doskonałe uzupełnienie podręczników z tej dziedziny o faktyczne przejawy oddziaływania warunków zewnętrznych i wewnętrznych na wybory strategiczne. Przedmiotem case study, które dotyczą wyłącznie polskich przedsiębiorstw, są zagadnienia tworzące składowe procesu zarządzania strategicznego. Ich analiza umożliwia zastosowanie metod analizy strategicznej do rozwiązywania różnego rodzaju problemów praktycznych w zakresie planowania, a także ułatwia zrozumienie implementacji strategii oraz narzędzi i funkcji kontroli strategicznej. Cenną pomocą są zamieszczone na końcu każdego przypadku kwestie do rozstrzygnięcia oraz rozwiązania tabelaryczne i wykresy do bezpośredniego wykorzystania lub tworzenia innych narzędzi.
  Zamiarem autorów było zachęcenie czytelników do studiowania wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego w konfrontacji z polską praktyką gospodarczą. Opracowanie może być przydatne zarówno dla studentów kierunków ekonomicznych, jak i dla menedżerów podejmujących decyzje w przedsiębiorstwach różnych typów.
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem

  E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak
  Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
  Informacje:
  Książka jest kompleksowym studium gruntownie systematyzującym wiedzę z zakresu zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Autorzy wyczerpująco wyjaśniają istotę i przedmiot tego zarządzania. W nowatorski sposób rozważają kolejne fazy w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Przedstawiają analizę i krytyczną ocenę uwarunkowań strategicznych, zagadnienia formułowania celów i strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa, kwestię implementacji strategii oraz nadzorowania i kontrolowania (controllingu) ich realizacji.
 • Analizy rynkowe i strategiczne

 • Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków

 • Zarządzanie Projektami

 • Zarządzanie ryzykiem

Informacje o egzaminach

Informacja o egzaminach

Informacje dla studentów

 • Plany zajęć pracowników KZS

 • Seminaria

  Seminarium dla studentów   u dr P. Bartkowiaka w semestrze letnim, w roku akademickim 2022/2023 odbywają się stacjonarnie:

  we wtorek godz. 13.00-14.00  oraz w środę godz. 11.15-12.15

  Seminaria odbywają się w sali 315A lub 319A.

   

   

  Prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin

  tematyka seminarium:
  • Strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
  • Audyt strategiczny
  • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem
  • Zarządzanie konkurencyjnością przedsiębiorstwa
  Dr hab. Maja Sajdak
  tematyka seminarium:
  • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
  • Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
  • Doradztwo w kryzysie
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
  Dr Paweł Bartkowiak
  tematyka seminarium:
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • Strategie konkurowania przedsiębiorstw
  • Zachowania nabywców na rynku
  • Doradztwo w zakresie wczesnego ostrzegania
  Dr Maciej Brzozowski
  tematyka seminarium:
  • Formułowanie strategii
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Desing management
  • Zarządzanie projektami
  Dr Anita Perska
  tematyka seminarium:

  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Strategie rozwoju przedsiębiorstw
  • Zarządzanie strategiczne w sektorze publicznym
  Dr Michał Młody
  tematyka seminarium:
  • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym
  • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw
  • Rola przywództwa w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem
  Dr Adam Weinert
  tematyka seminarium:
  • Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami w przedsiębiorstwie
  • Informacyjne wspomaganie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie
  • Koncepcje zarządzania strategicznego
 • Terminy zaliczeń, egzaminów i obron

  Egzamin poprawkowy
 • Materiały do pobrania

  Stacjonarne – I stopnia
  nazwa przedmiotu: odnośnik:
  Metody planowania strategicznego Sylabus
  Zarządzanie projektami Sylabus
  Stacjonarne – II stopnia
  nazwa przedmiotu: odnośnik:
  Zarządzanie strategiczne Sylabus
  Niestacjonarne – I stopnia
  nazwa przedmiotu: odnośnik:
  Metody planowania strategicznego Sylabus
  Zarządzanie projektami Sylabus
  Niestacjonarne – II stopnia
  nazwa przedmiotu: odnośnik:
  Zarządzanie strategiczne Sylabus
 • Specjalność: Zarządzanie projektami

  Uzyskanie certyfikatów akredytacji IPMA-Student dla specjalności Zarządzanie projektami na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia.

  Certyfikaty przekazane zostały pracownikom Katedry Zarządzania Strategicznego – dr Anicie Perskiej oraz mgr Robertowi Banasiowi 15 listopada 2023 r. podczas X Seminarium PM Edukacja, po którym w dniach 16-17 listopada odbyła się 26. Konferencja IPMA Polska z tematem przewodnim FUTURE. Certyfikaty potwierdzają spełnienie przez program specjalności Zarządzanie projektami wymagań kompetencyjnych IPMA-Student zgodnych ze standardem IPMA Competence Baseline w zakresie kształcenia akademickiego.

  Równocześnie Pani Wiktoria Wolny, która przystępowała do certyfikacji IPMA-Student w roku akademickim 2022/2023 zdobyła wyróżniający wynik – uzyskała jeden z czterech najlepszych wyników egzaminu IPMA-Student w Polsce.

Kontakt

Sekretariat Instytutu Zarządzania czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00, pok. 1628 Collegium Altum.
Monika Chojno Koordynator sekretariatu
Collegium Altum, pokój nr 1628a
DANE KONTAKTOWE
Arleta Potok specjalista
Collegium Altum, pokój nr 1628
DANE KONTAKTOWE

Adres korespondencyjny:

Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.