W dniu 5 lutego 2018 r. w siedzibie Żabki Polska S.A. odbył się finał projektu realizowanego we współpracy z Katedrą Towaroznawstwa Żywności UEP pod opieką dr inż. Ingi Klimczak oraz dr inż. Marii Sielickiej.

W ramach przedmiotu „Projektowanie produktów żywnościowych” pięć grup studentów studiów II stopnia specjalności Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności opracowywało innowacyjne rozwiązania produktowe dla kategorii Quick Meal Solutions, odpowiadające potrzebom wybranych grup konsumentów, trendom rynkowym i wymaganiom firmy.

Efekty 4-miesięcznej pracy studentów prezentowane były przed reprezentacją Zarządu, Departamentu Handlowego, Działu Kontroli Jakości oraz Zespołu Komunikacji Wewnętrznej i CSR firmy Żabka Polska S.A.

Żabka Polska S.A. wyraziła zainteresowanie komercjalizacją wszystkich zaprezentowanych koncepcji. Jeden z projektów został już zakupiony przez firmę do wdrożenia.

Projekt był koordynowany przez Spółkę Celową UEP.