Aktualności

Umowa na korzystanie z programu Doctor Coster podpisana

Oprogramowanie z zasobowo-procesowego rachunku kosztów dostępne na UEP.
W dniu 7 stycznia 2015 roku podpisana została umowa na nieodpłatne udzielenie Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu licencji na oprogramowanie Doctor Coster® firmy ABC Akademia Sp. z o.o.

Oprogramowanie Doctor Coster® powstało na bazie koncepcji zasobowo-procesowego rachunku kosztów (ZPRK), która wpisuje się w najnowszy nurt światowych badań nad rachunkiem kosztów, integrując założenia niemieckiego rachunku Grenzplankostenrechnung (GPK) i amerykańskiego rachunku kosztów działań (ABC). Zasobowo-procesowe podejście do rachunku kosztów (ang. Resource Consumption Accounting – RCA) jest rekomendowane przez światowe organizacje takie jak: Międzynarodowa Federacja Księgowych (International Federation of Accountants – IFAC), Institute of Management Accountants (IMA) oraz Consortium of Advanced Management International (CAM-I).

Potwierdzeniem kompetencji licencjodawcy (ABC Akademia Sp. z o.o.) w tym obszarze jest rozprawa doktorska pt. Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w przedsiębiorstwie (autor Tomasz M. Zieliński, promotor prof. C. Kochalski) obroniona w czerwcu 2014 r. na Wydziale Zarządzania UEP.

Umowa dotyczy przekazania oprogramowania wraz z materiałami dydaktycznymi i szkoleniami. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zyskuje w ten sposób możliwość wsparcia kolejnych obszarów dydaktyki i badań naukowych przez zaawansowane technologie informatyczne.

Oprogramowanie Doctor Coster® było już wykorzystywane na zajęciach prowadzonych przez konsultantów firmy ABC Akademia na studiach podyplomowych UEP takich jak: SP Analiza Ekonomiczna i Controlling, SP Rachunkowość i Finanse oraz SP Logistyka i Zarządzanie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw. Obecnie zostanie ono wprowadzone do programów kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w zakresie przedmiotów kursowych i seminariów. Ponadto przygotowywane są projekty badawcze, które będą realizowane we współpracy z firmą ABC Akademia.


Dzięki oprogramowaniu studenci i słuchacze UEP będą mieli możliwość: praktycznego i samodzielnego projektowania nowoczesnych rozwiązań controllingowych oraz zdobycia unikalnych kompetencji w zakresie wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych i w rezultacie podnoszenia poziomu dojrzałości rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach.