Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu razem z Fundacją Czapski Art Foundation realizuje projekt konferencyjno-warsztatowy pt „Akademia Rynku Sztuki” poruszający zagadnienia w tematyce rynku sztuki współczesnej, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 14-16.11.2017 r. Idea organizacji wydarzenia wiąże się z potrzebą świadomego uczestnictwa, komunikacji, przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami kultury i ekonomii w obszarze funkcjonowania rynku sztuki współczesnej.

Tematyka połączy i skłoni do dialogu środowiska ekspertów, praktyków, naukowców, artystów. Wiedza zostanie zebrana i uaktualniona z punktu: ekonomicznego, prawnego, artystycznego w skali do tej pory nie praktykowanej i dla szerokiego grona odbiorców, zazwyczaj nie współpracującego wzajemnie. Zwiększy się świadome uczestnictwo odbiorców w obszarze sztuki i rynku sztuki współczesnej.