Kalendarz wydarzeń

VI Debata akademicka

VI Debata akademicka

Współczesne migracje

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem spotkań jest opiniotwórcza dyskusja i refleksja nad najbardziej palącymi problemami cywilizacyjnymi, wyrażona przez środowisko akademickie. Tematyka VI debaty dotyczyć będzie zjawiska migracji do Europy.

W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Michał Buchowski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), prof. zw. dr hab. Henryk Jankowski (Katedra Studiów Azjatyckich UAM), prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP (Katedra Pracy i Polityki Społecznej UEP) oraz dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP (Katedra Makroekonomii i Badań Nad Rozwojem UEP).

Wędrówki ludów są częścią naszych dziejów. Bez migracji nie byłoby rozwoju i postępu. Od wieków głód, przemoc i okrucieństwo skłaniały ludzi do poszukiwania nowych miejsc do życia. Przez nasze ziemie przetaczały się plemiona i narody. Przybysze współtworzyli nasze miasta i wsie. Współtworzyli kulturę, rzemiosło i handel.

Współczesna faza migracji, podobnie jak przed wiekami ma źródła polityczne, jest silnie związana z lokalnymi konfliktami militarnymi i wynika ze zmian klimatycznych. Te czynniki, w połączeniu z wysoką jakością życia w Europie, będą trwale oddziaływać także w przyszłości. Wbrew potocznym opiniom napływ ludności do Europy jest szansą rozwojową wobec niskiego, a w wielu krajach ujemnego przyrostu naturalnego.

Współczesny napływ ludności z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu i Afryki stanowi kulturowe i cywilizacyjne wyzwanie zarówno dla Europejczyków, jak i dla przybyszy. Do najtrudniejszych należy przeciwstawienie się populistycznym hasłom i ksenofobicznym uprzedzeniom, uzgodnienie tempa i skali zdolności absorpcyjnej społeczeństw europejskich oraz wypracowanie metod integracji migrantów w nowych społeczeństwach przy poszanowaniu zarówno wartości i kultury gospodarzy, jak i przybyszów.
VI debata akademicka pt. „Współczesne migracje’ odbędzie się 11 grudnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, o godz. 17:00 w sali 4.1 CEUE (ul. Towarowa 55).