Nowe kierunki studiów podyplomowych na UEP

We współczesnym świecie rzeczywistość gospodarcza szybko się zmienia, pojawiają się nowe zjawiska gospodarcze, nowe trendy, nieznane do tej pory metody i narzędzia. Wszystko to powoduje, że sprawne poruszanie się w poszczególnych obszarach funkcjonowania firm i instytucji wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy. Z tego względu każdego roku Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przygotowuje i uruchamia nowe kierunki studiów podyplomowych. W ten sposób dzielimy się z naszymi słuchaczami najnowszą wiedzą i zapewniamy, że kompleksowa oferta studiów podyplomowych UEP jest dostosowana do wymagań szybko zmieniającego się świata biznesu. Aktualnie prowadzimy nabór na 20 pierwszych edycji studiów podyplomowych.