UWAGA! Zapisy na seminarium dyplomowe - II rok studiów stacjonarnych I stopnia 2017/2018. Przypominamy, że zapisu na seminarium dyplomowe należy dokonać w Katedrze wybranego Promotora w dniach 26.02.2018 r. – 9.03.2018 r.

 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ogłosiła VII edycję konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego. Celem konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie rynku finansowego. Regulamin przewiduje nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych. Termin nadsyłania prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r. upływa 16 sierpnia 2018 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu Marie Skłodowska-Curie Fellowships in the CeADAR Centre w Irlandii. Obecnie organizowany jest 3-letni program dla absolwentów kierunków technicznych umożliwiający zdobycie stopnia doktora oraz cennego doświadczenia. Program ten jest skierowany do osób spoza Irlandii.

Jak do nas trafić?

Sekretariat Katedry Statystyki
telefon: 61 854 39 35
email: agnieszka.motala@ue.poznan.pl 
miejsce: 4.23 CEUE