Dwie „szóstki” w Lotto padły wczoraj w Poznaniu, co ciekawe obie w tej samej kolekturze - przy Placu Waryńskiego. O tym, jakie jest prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, opowiada dr Blanka Łęt z Katedry Matematyki Stosowanej :)

 

Wybór specjalności - 1 rok studia stacjonarne II stopnia 2018/2019 Spotkanie informacyjne z Dziekanem Wydziału oraz przedstawicielami specjalności odbędzie się 18 października 2018 roku (czwartek) o godz. 11:25 w sali 0.4 CEUE (na wykładzie z Multimediów w biznesie). UWAGA STUDENCI! Ranking do wyboru specjalności tworzony jest na podstawie średniej ocen za cały okres studiów. Osoby, które ukończyły inną uczelnię niż UEP, proszone są o dostarczenie do czwartku, 18 października 2018 r. do godz. 13:00 do Dziekanatu WIGE (pok. 141 A) zaświadczenia o uzyskanej średniej wraz z informacją o skali ocen, wg której student był oceniany. Wyboru specjalności należy dokonać w dniach 19 października - 26 października br. w Internetowym Systemie Wyboru Specjalności: http://isws.ue.poznan.pl Po zgłoszeniu w Systemie swoich preferencji każdy student jest zobowiązany stawić się w Dziekanacie WIGE (pok. 141) w dniach od 5 listopada do 8 listopada br. i podpisać wydruk z ISWS zawierający zgłoszoną kolejność specjalności. Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP

 

Miasto Poznań organizuje XV edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". Celem konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych jest zaangażowanie młodych talentów na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć. Na autorów i autorki trzech najlepszych prac doktorskich czekają równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł, a na autorów i autorki trzech najlepszych prac magisterskich trzy równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł. Do konkursu mogą być zgłaszane prace powstałe we wszystkich uczelniach i placówkach naukowych Poznania, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada br.

Jak do nas trafić?

Sekretariat Katedry Statystyki
telefon: 61 854 39 35
email: agnieszka.motala@ue.poznan.pl 
miejsce: 4.23 CEUE