WYBÓR ŚCIEŻEK na 2, 3 i 4 semestr - I rok II stopnia 2017/2018 studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne Uprzejmie informujemy, że studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zaocznych II stopnia, kierunku Informatyka i ekonometria zobowiązani są do opracowania projektów indywidualnych ścieżek studiów na 2 (rok akad. 2017/2018), 3 i 4 semestr (rok akad. 2018/2019). Wszystkie informacje dotyczące wyboru „ścieżek studiów” (lista przedmiotów, ścieżki dla każdej specjalności) zostały zamieszczone na stronie internetowej WIGE www.wige.ue.poznan.pl Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP

 

Z radością informujemy, że w konkursie na projekty badawcze OPUS 13 zorganizowanym przez Narodowe Centrum Nauki dofinansowanie otrzymali pracownicy naszego Wydziału: 1. dr hab. Barbara Będowska-Sójka, prof. nadzw. UEP z Katedry Ekonometrii. Projekt pt. „Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnego”, 2. dr hab. Michał Konopczyński z Katedry Ekonomii Matematycznej. Projekt pt. „Optymalny poziom i struktura wydatków publicznych w teorii endogenicznego wzrostu gospodarki otwartej”. Serdecznie gratulujemy!

 

ZAPISY NA SEMINARIA MAGISTERSKIE - I rok II stopień studiów stacjonarnych 2017/2018_Informatyka i ekonometria - II rok II stopień studiów stacjonarnych 2017/2018_Aplikacje Internetu Rzeczy Zapisy w Katedrze wybranego Promotora w dniach: 20.11.2017 r. – 27.11.2017 r. - I rok II stopień studiów niestacjonarnych zaocznych 2017/2018_Informatyka i ekonometria Zapisy w Katedrze wybranego Promotora w dniach: 18.11.2017 r. – 2.12.2017 r. Liczba uczestników seminarium nie może wynosić więcej niż 12 osób. Decyzję o zapisie na seminarium podejmuje kierownik seminarium (promotor). Każdy student ma prawo wybrać jedno dowolne seminarium otwarte na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Listy seminariów magisterskich zatwierdzonych przez Radę Wydziału IGE wraz z informacjami o ich tematykach i stosowanych przez promotorów kryteriach zapisu znajdują się na stronie www.wige.ue.poznan.pl (zakładka Zapisy na seminarium). Prodziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. nadzw. UEP

Jak do nas trafić?

Sekretariat Katedry Statystyki
telefon: 61 854 39 35
email: agnieszka.motala@ue.poznan.pl 
miejsce: 4.23 CEUE