Society for the Study of Emerging Markets (SSEM) oraz Uniwersytet Łódzki zapraszają do przesyłania referatów i udziału w międzynarodowej konferencji SSEM EuroConference 2018: Emerging Market Economies, która odbędzie się 7 - 8.06.2018 w Łodzi. Organizatorzy zapraszają do zgłaszania prac o charakterze empirycznym i teoretycznym. Oprócz indywidualnych zgłoszeń mile widziane także propozycje całego panelu składającego się z 4 referatów. Prace prezentowane na konferencji mogą zostać opublikowane (proces podwójnie ślepej recenzji) w: 1. Emerging Markets Finance and Trade (25 pkt MNISW) https://www.tandfonline.com/loi/mree20 2. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (14 pkt MNISW) https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe

 

W dniu 15.03.2018 r. o godz. 11.15 na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się II debata nt. Kształcenia ekonomistów w Polsce z udziałem Dziekana WIGE prof. dr hab. Krzysztofa Malagi, który w ramach wprowadzenia do dyskusji wygłosi referat "Dylematy edukacji ekonomicznej w polskich szkołach wyższych". Debata jest częścią obchodów jubileuszu 50-lecia istnienia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

18 grudnia 2017 roku Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ustanowił Nagrodę im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej. Wnioski o Nagrodę za osiągnięcia z zakresu ekonomii matematycznej w roku 2017 można zgłaszać do 31 maja 2018 r. Regulamin Nagrody oraz informacje związane z procedurą zgłaszania kandydatów są zamieszczone na stronie internetowej. W roku 2018 wysokość Nagrody wyniesie 10 000 zł brutto. Zachęcamy młodych naukowców z WIGE do składania wniosków :)

Jak do nas trafić?

Sekretariat Katedry Statystyki
telefon: 61 854 39 35
email: agnieszka.motala@ue.poznan.pl 
miejsce: 4.23 CEUE