17370 dni temu od UEP

Zaproszenie z Uniwersytetu Paris 2 Panthéon-Assas dla prof. Krzysztofa Malagi! W dn. 18.07.2017 r. prof. Guillaume LEYTE, Président de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas - na wniosek prof. Alaina REDSLOBA, po uzyskaniu pozytywnej opinii Conseil d’administration - zaprosił prof. dr hab. Krzysztofa Malagę jako profesora wizytującego w roku akademickim 2017/2018. Planowany termin wizyty: 2 - 16.11.2017 r.

17370 dni temu od UEP

Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Katedra Informatyki Ekonomicznej zorganizowały w dniach 19-27 czerwca 2017 r. szkołę letnią „Big data and Analytics” dla uczestników studiów doktoranckich z Kazachstanu (Narxoz University, Almaty). Podczas zajęć poruszane były tematy analizy i eksploracji danych, wizualizacji wyników oraz analizy powiązań w sieciach społecznościowych. Wprowadzone zostały również bardziej zaawansowane zagadnienia analizy związane z deep learning, w tym analiza i pozyskiwanie danych z obrazów. Celem pierwszego bloku zajęć było przedstawienie uczestnikom rozmaitych narzędzi, z jakich mogą korzystać w pracy naukowej. W drugim tygodniu pobytu doktoranci zostali zapoznani z metodyką prowadzenia badań naukowych i przygotowania prac doktorskich z wykorzystaniem metod Big data. Na zakończenie szkoły letniej, z wykorzystaniem zgromadzonych doświadczeń, doktoranci wzięli udział w Doctoral Consortium, organizowanym podczas międzynarodowej konferencji Business Information Systems, gdzie mieli możliwość zaprezentowania swoich prac oraz spotkania z mentorami. Obecnie doktoranci wspólnie z pracownikami UEP pracują nad publikacjami, które podsumują ich pobyt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

17370 dni temu od UEP

W dniu 11.07.2017 r. prof. dr hab. Krzysztof Malaga wziął udział w Seminarium Rankingowym Perspektywy 2017, które odbyło się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na Politechnice Warszawskiej.

Jak do nas trafić?

Sekretariat Katedry Statystyki
telefon: 61 854 39 35
email: agnieszka.motala@ue.poznan.pl 
miejsce: 4.23 CEUE