Powstanie Banku Danych Makroekonomicznych GUS z udziałem pracowników WIGE Główny Urząd Statystyczny udostępnił nowe narzędzie ułatwiające dostęp do danych gospodarczych - Bank Danych Makroekonomicznych (BDM). Zawiera on szeregi czasowe w układach rocznych, kwartalnych i miesięcznych, których kształtowanie się można nie tylko szybko zobrazować na wykresie, ale także sprawnie zapisać w wybranych formatach. Bank Danych Makroekonomicznych jest dostępny pod adresem http://bdm.stat.gov.pl Został on utworzony w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu w Ośrodku Inżynierii Danych, a w pracach nad jego powstaniem brali udział pracownicy Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP. Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu Pan dr Jacek Kowalewski, który jest pracownikiem Katedry Badań Operacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w liście skierowanym do dziekana WIGE, wyraża nadzieję, że BDM będzie przydatnym narzędziem wspomagającym prace naukowe. Liczy także na dalszy rozwój wspomnianego narzędzia i będzie wdzięczny za uwagi, które pozwoliłyby na zwiększenie użyteczności BDM dla odbiorców.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Konferencji Naukowej Systemy Informacyjne w Zarządzaniu organizowanej przez Katedrę Informatyki Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniach 19 i 20 października 2017 w Warszawie. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: * Modelowania procesów biznesowych * Zarządzania wiedzą * Projektowania informatycznych systemów zarządzania * Technologii i systemów baz danych * Business Intelligence * Handlu elektronicznego * Komputerowego wspomagania logistyki * Rynku narzędzi informatycznych w Polsce * Administracji elektronicznej * Metod przetwarzania i analizy danych * Metod ilościowych w analizie danych i modelowaniu * Zastosowań informatyki w badaniach ekonomicznych * Ekonomicznych aspektów wykorzystywania SIZ Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie internetowej http://isim.wzim.sggw.pl

 

Uwaga! Rekrutacja na studia doktoranckie zostaje przedłużona do 10.09.2017. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Jak do nas trafić?

Sekretariat Katedry Statystyki
telefon: 61 854 39 35
email: agnieszka.motala@ue.poznan.pl 
miejsce: 4.23 CEUE