ODDZIAŁ POZNAŃSKI 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO 

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK 

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM W POZNANIU 


organizują wykłady środowiskowe ze statystyki wielowymiarowej.
Wykłady odbywają się raz w miesiącu, 
w środy o godz. 17.30 
w Sali A1.33 Wydziału Matematyki i Informatyki UAM 

przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu 


I. W roku akademickim 2012/2013 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne, przygotowali pracownicy Uniwersytetu im Adama Mickiewicza:

II. W roku akademickim 2013/2014 cykl wykładów pt. Metody statystyczne i ich zastosowania, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego:
III. W roku akademickim 2014/2015 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach ekonomicznych i społecznych, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego:
IV. W roku akademickim 2015/2016 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach medycznych, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Medycznego:
V. W roku akademickim 2016/2017 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach technicznych, przygotowali pracownicy Politechniki Poznańskiej:
VI. W roku akademickim 2017/2018 cykl wykładów pt. Wielowymiarowe metody statystyczne, przygotowali pracownicy Uniwersytetu Adama Mickiewicza:
  • prof. dr hab. Waldemar Wołyński, Analiza kanoniczna dla danych funkcjonalnych, 18 października 2017,
  • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Miary zależności między dwoma wielowymiarowymi procesami losowymi, 15 listopada 2017,
  • dr hab. Tomasz Górecki, Zastosowanie miar zależności dla wielowymiarowych danych funkcjonalnych, 13 grudnia 2017,