Wieloletni kierownik Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych oraz autor i koordynator specjalności: Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zawodowe:
 • nauczyciel akademicki od 1972 r. na wszystkich stanowiskach, od asystenta-stażysty do profesora tytularnego,
 • promotor 10 doktoratów, ponad 300 magistrów i 80 wychowanków programów MBA, 
 • twórca Katedry Inwestycji i Rynków Kapitałowych oraz specjalności „Inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa”,
 • współtwórca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • założyciel i doradca firm konsultingowych i audytorskich, współtwórca ponad 350 stanowisk pracy dla absolwentów szkół wyższych,
 • doradca władz centralnych, lokalnych i korporacji międzynarodowych i krajowych,
 • członek władz nadzorczych w wielkich przedsiębiorstwach, bankach zagranicznych i krajowych,
 • członek licznych organizacji publicznych wspierających procesy zmian i doskonalenia funkcjonowania państwa i gospodarki,
 • wykładowca w uniwersytetach w USA i Europy Zachodniej,
 • autor ponad 350 opracowań naukowych, badawczo-wdrożeniowych, w tym 17 książek i ponad 130 artykułów naukowych.

Obszary badawcze:
 • teoria zachowań podmiotów mikroekonomicznych,
 • inwestycje i rynki kapitałowe, strategie inwestowania,
 • fuzje i przejęcia, rynek kontroli,
 • strategie finansowe przedsiębiorstwa,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw,
 • wartość i wycena przedsiębiorstw,
 • zarządzanie strategiczne.

Prowadzone zajęcia:
 • seminarium magisterskie,
 • seminarium doktorskie.

Wybrane publikacje:
 • Frąckowiak W., (red.), Raport roczny spółki publicznej, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2011,
 • Frąckowiak W., Szambelańczyk J., (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, Zeszyty Naukowe 144, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010,
 • Frąckowiak W., Kochalski C., (ed.), Modern Managerial Finance. New Trends and Research Areas, Poznań University of Economics, Poznań 2010,
 • Frąckowiak W., (red.), Fuzje i przejęcia, PWE Warszawa 2009,
 • Frąckowiak W., (red.), Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Poznań 2006,
 • Frąckowiak W., (red.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001,
 • Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, PWE Warszawa 1998,
 • Frąckowiak W., (red.), Rozwój rynku kapitałowego w Polsce a restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996,
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S. F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Wydawnictwo PAANPOL, Poznań 1992,
 • Frąckowiak W., Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce nadmiaru i niedoboru, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992,
 • Frąckowiak W., (wsp.), Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa-Poznań 1992,
 • Frąckowiak W., Czynnik przestrzeni w teorii rachunku ekonomicznego efektywności inwestycji, PWE Warszawa 1995,
 • Frąckowiak W., Liberalna transformacja czy transformacja liberalizmu. Przypadek Polski, w Jarmołowicz W. (red.), Liberalizm ekonomiczny w dobie transformacji, integracji i globalizacji, Wydawnictwo UEP, Poznań 2012,
 • Frąckowiak W., (wsp.), Rola państwa w procesie wspierania rynku kapitałowego w Polsce, Nasz Rynek Kapitałowy, (141), 2002,
 • Frąckowiak W., (wsp.), The Impact of the Polish Stock Market on Corporate Governance, w: Bostyn Fr., Boytsun A., (eds.), Ownership and Privatisation in Poland. Governance Implications of Poland’s Accession to the European Union, Garant Publishers, Antwerpen-Apeldorn, 2002,
 • Frąckowiak W., Mutual Relations Among Firms, Local Labor Markets and Consumers in an Economy of Shortage: The Case of Poland, The Review of Regional Studies, Vol. 19, Number 2, Spring USA 1989.