Strona główna

Andrzej Jan Byrt

Andrzej Byrt urodził się 20 września 1949 roku w Poznaniu. Skończył liceum z językiem wykładowym francuskim, wyższe studia z handlu zagranicznego w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu i studia doktoranckie z międzynarodowych stosunków gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu zakończone w 1976 roku obroną pracy doktorskiej pt. „Konkurencyjność w międzynarodowym handlu wyrobami przemysłowymi”.

Przez wiele lat był pracownikiem, dyrektorem naczelnym oraz prezesem zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wdrożył wówczas szeroki program inwestycyjny oraz poszerzył zakres imprez handlowych MTP w kraju i za granicami Polski, zwiększając udział MTP w rynku targowym Polski, ich obroty i zyskowność.

Jako przedstawiciel dyplomatyczny naszego kraju za granicą był attaché handlowym w Ambasadzie PRL w Brukseli (1987-1990), później awansował na radcę handlowego – szefa Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Brukseli. Dwukrotnie został mianowany na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Federalnej Niemiec (1995–2001 i 2002–2006). W 2001 roku był doradcą prezydenta RP ds. niemieckich i gospodarczych, później powołany został na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP – był odpowiedzialny m.in. za stosunki dwustronne RP z państwami Unii Europejskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz za sprawy gospodarcze, kulturalne i dyplomację publiczną Polski na całym świecie. Od stycznia 2015 do sierpnia 2016 roku był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako. Obecnie pełni funkcję doradcy zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Andrzej Byrt jest członkiem Komitetu Ekonomicznego PAN, członkiem kolegiów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz wielu ciał społecznych. Od lat jest również wykładowcą międzynarodowych stosunków gospodarczych, sztuki dyplomacji, międzynarodowych negocjacji gospodarczych i protokołu dyplomatycznego.

Za swoje dotychczasowe zasługi został odznaczony Krzyżem Oficerskim (1997) i Krzyżem Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski, Wielkim Krzyżem z Gwiazdą i Szarfą Orderu Zasługi RFN (2001), estońskim Orderem Gwiazdy Białej (2002), Orderem Zasługi Nadrenii-Palatynatu (1997) i wieloma odznaczeniami branżowymi i wyróżnieniami społecznymi.