Nasza Uczelnia przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum, które w ramach programu Erasmus Mundus Join Master Degree oferuje studia drugiego stopnia, realizowane na czterech europejskich uczelniach. Absolwenci kierunku „Transition, Innovation and Sustainability Environment” (TISE) uzyskają dyplom ukończenia studiów prowadzonych wspólnie przez cztery uczelnie: Donau-Universität Krems (Austria), Universidade Nova de Lisboa (Portugalia), University College Dublin (Irlandia) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Program studiów ma interdyscyplinarny i innowacyjny charakter. Dotyka aktualnych i ważnych kwestii związanych z nowymi, cyfrowymi technologiami, zrównoważonym rozwojem, transformacją gospodarki w warunkach wysokiej dynamiki  zmian społeczno-ekonomicznych. Przygotowuje do tworzenia nowoczesnych strategii, kreowania innowacji, wdrażania konkretnych narzędzi i procesów zarządzania zmianą oraz szybkiej i trafnej identyfikacji szans i zagrożeń związanych z transformacją organizacji. Wyposaża w kompetencje menedżerskie i wiedzę pozwalające na zarządzanie przez kompetencyjne przywództwo, skuteczne rozwiązywanie problemów, elastyczne reagowanie na zmianę oraz rozumienie i analizę wpływu nowoczesnych technologii na społeczeństwo oraz przedsiębiorstwa i instytucje. 
 
Na studia przyjmowani są kandydaci z całego świata, nadając programowi multikulturowy wymiar.  Program jest w pełni finansowany ze środków UE dla kandydatów, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji. Osoby zakwalifikowane na studia otrzymają stypendium pokrywające czesne, koszty korzystania z biblioteki i laboratoriów, pełny zakres ubezpieczenia, koszty przejazdu i zakwaterowania oraz inne koszty utrzymania. Procedury rekrutacji prowadzi lider Konsorcjum – Uniwersytet Krems, a aplikowanie możliwe jest pod linkiem https://www.tise-master.eu, w terminie do 28 lutego 2021 roku. Możliwe będzie także aplikowanie o studia odpłatne na ten kierunek. 
 
Koordynatorem TISE ze strony UEP jest dr Maciej Pietrzykowski z Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://bit.ly/3hZD7dP