Rekrutacja trwa. Podajemy istotne informacje organizacyjne dotyczące terminów i zasad kwalifikacji dla kandydatów na studia I stopnia zainteresowanych trybem stacjonarnym i niestacjonarnym.
Wszystkie dotyczą warunków formalnych rekrutacji. 

Sprawdź co zrobić by studiować na uczelni ekonomicznej ze ścisłej czołówki rankingowej!

Studia stacjonarne I stopnia


Rejestracja odbywa się na wybrany kierunek poprzez formularz online. Przed rejestracją zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków, prowadzonych na 5-ciu Wydziałach UEP. Sprawdź ofertę! 
Formularz zgłoszeniowy wymaga uzupełnienia danych osobowych i danych rekrutacyjnych (punktacja z matury za przedmioty kwalifikacyjne). Sprawdź przedmioty kwalifikacyjne i sposób obliczania punktów. Do przeliczenia punktów polecamy praktyczny kalkulator maturzysty

Termin zgłoszeń elektronicznych i uiszczenia obowiązkowych opłat rekrutacyjnych mija 10 lipca 2018 r. 

Wyniki (listy rankingowe) i limity punktów rankingowych będą ogłoszone 13 lipca 2018 r. Sprawdź limity punktów z rekrutacji 2017/2018. 

Kandydaci, którzy uzyskają liczbę punktów równą wyznaczonemu limitowi bądź wyższą zostaną zakwalifikowani na studia. Obowiązkowe dla zakończenia procesu rekrutacji jest wówczas złożenie kompletu dokumentów do 23 lipca 2018 r. Skompletuj dokumenty i sprawdź jak je dostarczyć! 

W razie obniżenia progów rankingowych termin przyjmowania dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach nowej, niższej punktacji to 1 sierpnia 2018 r. Wyniki podane zostaną 17 sierpnia 2018 r.

Sprawdź:

Dziękujemy za wybranie naszej Uczelni.
 
Studia niestacjonarne I stopnia

Rejestracja odbywa się na wybrany kierunek poprzez formularz online.

Rejestracja odbywa się na wybrany kierunek poprzez formularz online. Przed rejestracją zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków, prowadzonych na 5-ciu wydziałach UEP. Sprawdź ofertę! 

Formularz zgłoszeniowy wymaga uzupełnienia danych osobowych i danych rekrutacyjnych (punktacja z matury za przedmioty kwalifikacyjne). Sprawdź przedmioty kwalifikacyjne i sposób obliczania punktów. 

Termin zgłoszeń elektronicznych i uiszczenia obowiązkowych opłat rekrutacyjnych mija 13 sierpnia 2018 r.

Wyniki (listy rankingowe) i limity punktów rankingowych będą ogłoszone 17 sierpnia 2018 r. 

Kandydaci, którzy uzyskają liczbę punktów równą wyznaczonemu limitowi bądź wyższą zostaną zakwalifikowani na studia. Obowiązkowe dla zakończenia procesu rekrutacji jest wówczas złożenie kompletu dokumentów do 27 sierpnia 2018 r. Skompletuj dokumenty i sprawdź jak je dostarczyć!
Wyniki podane zostaną 31 sierpnia 2018 r.


Sprawdź:

Opłaty za studia
Zasady przyjęć osób z maturą międzynarodową i „starą maturą”
Informacje dla cudzoziemców
Kontakt (informacja rekrutacyjna) 

Dziękujemy za wybranie naszej Uczelni.