Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu
14 stycznia 2021 roku odszedł od nas nieodżałowanej pamięci


Śp. dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. UEP,


długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, uznany specjalista
z zakresu mikroekonomii, wieloletni kierownik Katedry Mikroekonomii,
prorektor ds. finansów i rozwoju w latach 2016-2019.

W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych profesorów, ale przede wszystkim niezwykle pracowitego dydaktyka, naukowca, serdecznego przyjaciela, kolegę budzącego powszechny szacunek i sympatię, wyjątkowego człowieka.


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!

REKTOR,
RADA UCZELNI,
SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIUMsza święta pogrzebowa odbyła się
w środę 20 stycznia o godzinie 11.30 w kościele pw. św. Jana Pawła II przy ul. Mołdawskiej 52 w Poznaniu
(ze względów epidemicznych we mszy może uczestniczyć max. 30 osób), natomiast pogrzeb tego samego dnia o godz. 13.00
na cmentarzu parafii pw. św. Jana Vianneya przy ul. Szczawnickiej/Lutyckiej w Poznaniu.

Uprzejmie informujemy, że 22 września br. odbędą się żałobne posiedzenia Senatu:
- o godzinie 9.00 poświęcone śp. rektorom-seniorom prof. R. Domańskiemu i B. Gruchmanowi,
- o godzinie 11.30 poświęcone śp. prorektorowi prof. S. Kalinowskiemu.