Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu
17 grudnia 2019 roku odszedł od nas nieodżałowanej pamięci

śp.
dr hab. Władysław Balicki


emerytowany, długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, uznany specjalista z zakresu ekonomii, makroekonomii, metodologii nauk ekonomicznych, wieloletni kierownik Katedry Makroekonomii.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z grona swych zacnych Profesorów, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz oddanego młodzieży studenckiej dydaktyka.


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!


REKTOR, SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU