Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy,
że w dniu 14 lipca 2021 roku zmarł

 

Śp. prof. dr hab. Krzysztof Piasecki

 

emerytowany, wielce zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,

 kierownik ówczesnej Katedry Badań Operacyjnych,

wybitny specjalista z zakresu matematyki finansowej.

 

W Zmarłym Uczelnia straciła nie tylko jednego z grona swoich zacnych profesorów, ale przede wszystkim niezwykle pracowitego badacza, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz młodzieży studenckiej.

 

 

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!


REKTOR, 

RADA UCZELNI,
SENAT
I SPOŁECZNOŚĆ
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU Pogrzeb odbył się w poniedziałek 19 lipca 2021 roku o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym ul. Cmentarna 1 w Kórniku (Bninie)