Zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym gościem, wybitnym polskim reżyserem Krzysztofem Zanussim pt. „między Dramatem a potrzebą Harmonii”. W jego filmach w centrum uwagi jest zawsze człowiek. Podobne podejście mają menedżerowie zajmujący się kapitałem ludzkim. Idąc tym tropem dobraliśmy naszemu gościowi współrozmówcę z Klubu Partnera UEP -  Jolantę Musielak, członka zarządu VW Poznań ds. personalnych i organizacji. Zestawienie spojrzenia artysty i przedstawicielki świata biznesu będzie interesującym dialogiem na temat wartości, pragnień, zmian, punktów przełomowych i motywacji.

Rozmowa ilustrowana będzie fragmentami filmów Krzysztofa Zanussiego.

W programie nie zabraknie akcentu muzycznego. Po spotkaniu zaprosimy na mały poczęstunek – ragoût z gęsiny z kieliszkiem cydru.  
Gospodarzami spotkania są rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski, dziekan Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Andrzej Głowacki oraz dr Jerzy Kur, pełnomocnik rektora ds. Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej „ERGA OMNES”.
 
Spotkanie, które odbędzie się 13 listopada, o godz. 17.00, w Auli UEP ma charakter otwarty.
Prosimy o potwierdzenie przybycia do 8 listopada 2019 r. na mail: karolina.szuman@ue.poznan.pl lub katarzyna.zdulska@ue.poznan.pl

"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl; osobiście (pokój 1715 Collegium Altum) lub listownie na wskazany powyżej adres.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania przez UEP wiadomości dotyczących organizacji spotkania przez Klub Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. 
W każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgodę wobec przetwarzania danych, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu."