Ur. 01 kwietnia 1952 roku w Poznaniu. Ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomiki Produkcji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1975 roku, uzyskując tytuł magistra ekonomii. W 1980 roku obronił pracę doktorską uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1992 doktora habilitowanego. Od 2007 roku posiada tytuł  profesora nauk ekonomicznych.

 

Staże badawcze
 • Naarden International (Holandia 1975)
 • Universite de Dijon (Francja 1977)
 • Erasmus Universiteit w Rotterdamie(Holandia 1986)
 • Max-Planck Institut fur Bildungsforschung (Berlin Zachodni 1986-87)
 • London School of Economics (1990)
 • Aalborg University (Dania 1994).
Od początku procesu transformacji był zaangażowany w restrukturyzację polskiego systemu bankowego, zwłaszcza banków spółdzielczych i kształcenie kadr bankowych. W latach 1991-1992 współpracował z Misją Banku Światowego d/s Restrukturyzacji Sektora Bankowości Spółdzielczej w Polsce. Następnie był Wiceprezesem Zarządu Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu oraz reprezentował Krajowy Związek Banków Spółdzielczych w Europejskim Stowarzyszeniu Banków Spółdzielczych EWG; był także konsultantem w Wielkopolskiej Grupie Konsultingowej W.Frąckowiak i Partnerzy w Poznaniu.
W latach 1996-2005 był konsultatem ds. HRM w Wrigley Poland.

Zainteresowania badawcze 
Dziedziny naukowe: bankowość, zarządzanie kadrami, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Aktualny temat pracy badawczej: działalność banków spółdzielczych w społecznościach lokalnych w Polsce a zasada subsydiarności i terytorialności, kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi.

Funkcje pełnione na Uczelni:
 • Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej
 • Członek Rady Wydziału Ekonomii
 • Członek Senackiej Komisji Statutowo-Regulaminowej
 • Członek Senackiej Komisji Finansów
 • Wiceprezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Funkcje pełnione poza Uczelnią: 
 • Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierujący pracami Komisji Ekonomiczno-Prawnej (od 2010)
 • Członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (od 1995)
 • Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (od 2007)
 • Redaktor Naczelny czasopisma: „Bezpieczny Bank”
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (od 1998)
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Finanse” (od 2009)
 • Członek Rady Programowej Miesięcznika „Bank”