Uczymy już od 35 003 dni
Pracownicy

prof. dr hab. Szymon Cyfert - Kierownik Katedry

Kierownik Katedry

Biografia


Wykształcenie
 • 1996/06: Tytuł magistra, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania, Systemy informacyjno-decyzyjne w przedsiębiorstwie na przykładzie KWB Konin
 • 2001/07: Stopień doktora, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania, Skuteczność zarządzania programem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w aspekcie celów jego uczestników
 • 2005/03: Tytuł magistra, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Fizyki, Absorbcja fizyki w naukach o zarządzaniu na podstawie wybranych teorii
 • 2007/07: Stopień naukowy doktora habilitowanego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania, Strategiczne doskonalenie architektury procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • 2013/02: Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Praca
 • 1996-1997 asystent, CEG FAE
 • 1997-2001 asystent, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 1999- Szymon Cyfert Consulting
 • 2001-2007 adiunkt, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 2007-2009 adiunkt doktor habilitowany, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • 2009- profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • 2013-profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Pełnione funkcje

Działalność organizacyjna poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu:

 • członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020
 • członek Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2019-2023
 • członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2016-2019
 • Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika Przegląd Organizacji
 • członek Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,
 • członek Academy of International Business,
 • członek European Institute for Advanced Studies in Management
 • członek European Academy of Management
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020
 • asesor w procesach oceny projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej
 • ekspert Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w procesach oceny wniosków o granty badawcze.

Działalność organizacyjna w strukturach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

 • członek Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • członek Senackiej Komisji ds. Nagród Rektora dla Pracowników Akademickich
 • Problematyka badawcza

  Problematyka badawcza

  • Zarządzanie procesami i projektami
  • Zarządzanie strategiczne
  • Doskonalenie organizacji
  • Teoria firmy
  • Granice organizacji

  Dydaktyka

  • Podstawy zarządzania
  • Zarządzanie procesami
  • Zarządzanie strategiczne

  Hobby

  • Rower
  • Góry (w każdej postaci)
  • Camino de Santiago ;-)
  pokój 110 bud. C 
  tel. 61 854 38 92