Biografia
 • 2019 (maj) - profesor nadzwyczajny UEP
 • 2019 (kwiecień) - doktor habilitowany nauk ekonomicznych (WGM, UEP)
 • 2014 (wrzesień) - doktor nauk ekonomicznych (WGM, UEP)
 • 2009 - magister ekonomii (WZ, UEP)
 • 2009 - Diplôme de Grande  Ecole (ESCP Europe Paris), Diplom-Kaufmann (ESCP Europe Berlin), M.Sc. (City University of London)
 • 2009-2011 - ukończone Europejskie Studia Doktoranckie w ESCP Europe Berlin
 • Od 2012 - Członek Academy of International Business; International Management Development Association i European International Business Academy
 • Od 2013 - Wiceprzewodniczący Rady Doktorantów UEP
 • Od 2013 - członek Board of Reviewers czasopisma Journal of Global Business and Community (Florida International University, USA) i recenzent w European Management Journal (L. Filadelfijska
 • 2013-2014 - Delegat ESCP Europe Alumni na Polskę
 • Od 2013 - Wiceprzewodniczący ds. Komunikacji filii Academy of International Business (AIB) na region Europy Środkowo-Wschodniej
 • Od 2013 - Członek Zespołu ds. Podwójnego Dyplomu z TU BAF, Wydział Gospodarki Międzynarodowej UEP
 • 2015-2018 - główny wykonawca w projekcie pt. "Postrzegany dystans w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: uwarunkowania, mechanizmy redukcji, wpływ na kluczowe wybory strategiczne oraz ich efekty"

  Nr projektu: 2014/13/B/HS4/03297 (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)

 • 2013-2015 - kierownik projektu badawczego 2012/07/N/HS4/00283 pt. "Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw" (projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
 • 2013-2016 - członek zespołu badawczego w projekcie badawczym pt. "Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego" (kierownik projektu: Prof. dr hab. Marian Gorynia; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki)
Problematyka badawcza
 • Determinanty efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw
 • Adaptacja strategii i modelu biznesowego a wyniki eksporterów
 • Strategie internacjonalizacji i dezinternacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • Wykorzystanie metod jakościowych w badaniach z zakresu biznesu międzynarodowego (grounded theory)
Dydaktyka
 • Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym – ćwiczenia (studia dzienne i zaoczne)
 • Marketing Management & Strategy – zajęcia MBA (j. angielski)
 • Microeconomics of Competitiveness (przedmiot Prof. Michaela E. Portera, realizowany we współpracy z Harvard Business School)
Hobby
 • narciarstwo alpejskie
 • żeglarstwo śródlądowe i morskie
 • gra na gitarze
 • taniec towarzyski
 • motoryzacja