Biografia
 • tytuł profesora nauk ekonomicznych, 2000
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych, 1995
 • doktor nauk ekonomicznych, 1985
 • magister ekonomii, 1980
 • Curriculum Vitae
Problematyka badawcza
 • konkurencyjność przedsiębiorstwa,
 • strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
 • strategie inwestorów zagranicznych w Polsce,
 • ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe,
 • mezoekonomia,
 • polityka wspierania konkurencyjności.
 • Więcej informacji na temat problematyki badawczej
Dydaktyka
Hobby