Aktywności:

  • Naukowiec – problematyka badawcza:
Dojrzałość kadrowa organizacji

Efektywność pracy

Elastyczność pracy

Organizacja pracy

Projektowanie struktur organizacyjnych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie różnorodnością kadrową

Rozwój pracowników i zarządzanie kompetencjami


  • Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji (artykuły i książki) z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (https://www.researchgate.net/profile/Beata_Skowron-Mielnik;   https://scholar.google.pl/citations)
  • Konsultant profilowania zawodowego - certyfikat Thomas International w zakresie PPA (Personal Profile Analysis) i TST (Tests for Selection and Training) i konsultant przedsiębiorstw od 1992: ekspertyzy z zakresu organizacji i zarządzania (diagnozowanie i projektowanie struktur organizacyjnych, analizy z zakresu zarządzania kadrami i personelem, obsługa procesów prywatyzacyjnych)
  • Stypendystka DAAD – Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München)
  • Członek Zespołu ds. Strategii UEP w Poznaniu na lata 2013-2020
  • Członek Zespołu ds. Strategii HR dla Naukowców (HR Excellence in Research dla UEP)
  • Od października 2016 r. koordynator merytoryczny dla kierunku Zarządzanie w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” o numerze POWR.03.01.00-00-K239/15w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.