Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (2016)
 • Doktor nauk ekonomicznych (2005)


Problematyka badawcza:

 • Opodatkowanie przedsiębiorstw  i unikanie opodatkowania
 • Struktura własności i nadzór korporacyjny
 • Decyzje finansowe przedsiębiorstw
 • Finanse firm rodzinnych


Wybrane publikacje:

 • Kałdoński, M., Jewartowski, T., & Mizerka, J. (2019). Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability-Evidence from Poland. International Review of Financial Analysis, forthcoming
 • Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2019). Do firms using real earnings management care about taxes? Evidence from a high book-tax conformity country. Finance Research Letters, forthcoming
 • Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2017). Agency costs of overvalued equity and earnings management in companies listed on WSE. Economics and Business Review, 3(1), 7-37.
 • Kałdoński, M. (2016), Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego. Badania nad odrębnością zjawiska w firmach rodzinnych, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Jewartowski, T., & Kałdoński, M. (2015). Family control and debt when dual-class shares are restricted: the case of Poland. Emerging Markets Finance and Trade, 51(1), 174-187.
 • Kałdoński, M. (2015), Unikanie opodatkowania w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Gospodarka Narodowa, nr 2, 2015, ss. 79-111
 • Czapiewski, L., Jewartowski, T., Kałdoński, M., & Mizerka, J. (2014). Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych. Ekonomista, (4), 571-590.
 • Kałdoński, M. (2007), Wpływ podatku dochodowego na decyzje leasingowe przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.


Dydaktyka:

 • Finanse
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podatki i strategie podatkowe


Nagrody i osiągnięcia:

 • Laureat nagrody βeta 2017 przyznanej za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami   
 • II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2004/2005 organizowanym przez Fundację Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
 • Nagrody Rektora UEP za osiągnięcia naukowe i organizacyjne      


Nr ORCID:  0000-0002-8587-238X