Wykształcenie:

 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse (2016)
 • Doktor nauk ekonomicznych (2006)


Pełnione funkcje:

 • Członek Rady Szkoły Doktorskiej


Problematyka badawcza:

 • Dywersyfikacja i dezinwestycje przedsiębiorstw
 • Fuzje konglomeratowe, transakcje spin-off, transakcje equity carve-out
 • Struktura kapitału i struktura własności przedsiębiorstw
 • Nadzór korporacyjny
 • IPO


Wybrane publikacje:

 • Kałdoński, M., Jewartowski, T., & Mizerka, J. (2019). Capital market pressure, real earnings management, and institutional ownership stability-Evidence from Poland. International Review of Financial Analysis, forthcoming
 • Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2019). Do firms using real earnings management care about taxes? Evidence from a high book-tax conformity country. Finance Research Letters, forthcoming
 • Kałdoński, M., & Jewartowski, T. (2017). Agency costs of overvalued equity and earnings management in companies listed on WSE. Economics and Business Review, 3(1), 7-37.
 • Jewartowski, T., & Kałdoński, M. (2015). Family control and debt when dual-class shares are restricted: the case of Poland. Emerging Markets Finance and Trade, 51(1), 174-187.
 • Jewartowski T. (2015). Finansowe motywy i konsekwencje dywersyfikacji działalności przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach wschodzących, Wydawnictwo UEP, Poznań.
 • Czapiewski, L., Jewartowski, T., Kałdoński, M., & Mizerka, J. (2014). Determinanty natychmiastowych stóp zwrotu z akcji spółek Skarbu Państwa dokonujących pierwotnych ofert publicznych. Ekonomista, (4), 571-590.
 • Jewartowski, T. (2013). Dyskonto czy premia? Rynkowa wycena spółek o zdywersyfikowanej strukturze działalności notowanych na GPW. Bank i Kredyt, (6), 647-671.
 • Jewartowski, T., & Lizińska, J. (2012). Short-and long-term performance of Polish IPOs. Emerging Markets Finance and Trade, 48(2), 59-75.
 • Jewartowski, T. (2011). Reakcje inwestorów na transakcje o charakterze dezinwestycji-doświadczenia rynków rozwiniętych. Prace Naukowe UEW, 174, 450-458.


Dydaktyka:

 • Finanse
 • Finanse przedsiębiorstw


Nr ORCID:  0000-0002-0988-9024