Nasz Doktorant Włodzimierz Lewoniewski został zwycięzcą 8. edycji ogólnopolskiego konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w kategorii studia doktoranckie. Kapituła oceniła aktywność w lokalnym środowisku studenckim oraz dobre wyniki w nauce i udział w projektach badawczych. Laureat jest studentem IV roku studiów III stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej.

Od początku pracy w Katedrze, prowadzi badania naukowe dotyczące jakości informacji zawartych w różnych wersjach językowych Wikipedii (encyklopedii internetowej) oraz danych zawartych w semantycznej bazie danych DBpedia. Naukowo interesują go również wikidane oraz kryptowaluty. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych mgr Lewoniewski przygotował specjalne narzędzia informatyczne, niektóre z nich są dostępne do wolnego użytku. Doktorant jest autorem ponad 10 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim oraz ponad 20 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W październiku 2017 r. jedna z jego prac otrzymała nagrodę za najlepszy artykuł na międzynarodowej konferencji ICIST. Mgr Włodzimierz Lewoniewski jest także aktywnie zaangażowany w prace społeczne i organizacyjne na Uczelni. Od stycznia 2018 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Doktorantów UEP. 

Honorowy Patronat nad Konkursem objął prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.