W kwietniu 2016 r. społeczność akademicka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrała władze wydziałowe na kadencję  2016/2017–2019/2020.

 

Wydział Ekonomii

Dziekan

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

 

Prodziekan ds. studiów I stopnia

dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP

 

Prodziekan ds. studiów II stopnia

dr hab. Paweł Marszałek

 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Dziekan

dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP

 

Prodziekan

dr hab. Ewa Mińska-Struzik

 

Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Dziekan

dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP

 

Prodziekan

dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał

 

Wydział Towaroznawstwa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP

 

Prodziekan

dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP

 

Wydział Zarządzania

Dziekan

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP

 

Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

 

Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. nadzw. UEP