Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 30 marca 2017 roku, w wieku 64 lat, odszedł od nas nieodżałowanej pamięci 


Śp. dr hab. Wiesław Łuczyński, prof. nadzw. UEP, 


długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Finansów Międzynarodowych. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Miasta Poznania. 


W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z grona swych zacnych Profesorów, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz oddanego młodzieży studenckiej dydaktyka. 


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS! 


REKTOR, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 


Żałobne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 14:00 w sali 111A w Gmachu Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 


Pogrzeb odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:50 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.