Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 

19 marca 2018 roku odszedł od nas nieodżałowanej pamięci 


Śp. Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP 


emerytowany, długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dziekan i prodziekan Wydziału Ekonomii, wieloletni kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową, przewodniczący senackich i wydziałowych komisji. 


Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma innymi odznaczeniami regionalnymi i branżowymi. 


W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z grona swych zacnych Profesorów, aktywnego działacza, wybitnego naukowca, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz oddanego młodzieży studenckiej dydaktyka. 


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS.


REKTOR, SENAT I SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU