W dniach 27-31 marca br. prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak – Dziekan Wydziału Ekonomii brała udział w misji konsultacyjnej w Pristinie realizowanej przez amerykańską organizację National Democratic Institute (NDI) w ramach programu pomocowego skierowanego dla władz parlamentarnych Kosowa, a finansowanego przez US Agency for International Development – USAID. Celem konsultacji było wsparcie Zgromadzenia Republiki Kosowa w budowie struktur, procedur oraz analiz w zakresie polityki budżetowej.

Pani Dziekan spotkała się także z Dziekanem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Pristinie w celu nawiązania bezpośredniej współpracy międzyuczelnianej. Uniwersytet w Pristinie jest największym uniwersytetem w Kosowie, na którym studiuje ponad 14 tys. studentów. Dziekan Wydziału Ekonomii kosowskiego uniwersytetu zadeklarował otwartość co do podjęcia wspólnych przedsięwzięć.

Kosowo jest państwem, będącym tzw. autonomicznym terytorium spornym administrowanym i nadzorowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych przy wsparciu wojsk NATO. Jest krajem nieuznawanym przez wszystkich członków ONZ, Unii Europejskiej i NATO. Kosowo ogłosiło oficjalnie swoją niepodległość 17 lutego 2008 roku, po zakończeniu wojny domowej trwającej w okresie 1996-1999. Od tego czasu Kosowo buduje własne struktury demokratycznego państwa. Kosowo liczy około 2 mln mieszkańców, w tym większość stanowią młodzi ludzie. Aspiracją władz Kosowa jest wejście w struktury Unii Europejskiej.