Celem projektu jest podniesienie kompetencji analitycznych, w tym rozwiązywania problemów, z zakresu przedsiębiorczości, informatycznych oraz językowych przez 450 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje kompetencje z zakresu merytorycznego danego kursu e-learningowego. Cel zostanie osiągnięty poprzez uczestnictwo w specjalistycznych, bezpłatnych i otwartych kursach realizowanych w formie e-learningu oraz dedykowanym kursie edukacyjnym skierowanym do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.