Dr hab. Adam Zaremba, prof. UEP, z Katedry Inwestycji i Rynków Finansowych jako pierwszy pracownik z afiliacją UEP opublikował artykuł w Journal of Financial Economics (200 pkt, z wskaźnikiem cytowań równym 11.164 (5Y) i 6.988 (2020)). To czasopismo, które - obok Journal of Finance - należy do grona tzw. top-tier z obszaru finansów. Współautorem publikacji jest Nusretem Cakici, naukowiec z Fordham University w Nowym Jorku.


Artykuł pt. „Salience theory and the cross-section of stock returns: International and further evidence” dotyczy teorii istotności (ang. salience theory), która zakłada, że inwestorzy giełdowi skupiają swoją uwagę na najbardziej wyróżniających się zmianach cen. Wyjątkowo wysokie lub niskie stopy zwrotu łatwo zapadają w pamięć, tworząc zafałszowany obraz rynku akcji. W konsekwencji zaburzone oczekiwania inwestorów mogą prowadzić do powstawania baniek cenowych i anomalii na rynku akcji. Cakici i Zaremba (2021) przeprowadzili pierwsze globalne badanie tego zjawiska. Korzystając z danych z 49 krajów pokazali, że efekt istotności rzeczywiście wpływa na poziom cen akcji na giełdach. Anomalie koncentrują się jednak w tych obszarach rynków finansowych, w których najtrudniej je wyeliminować: wśród najmniejszych spółek giełdowych, w ryzykownych państwach i w czasie krachów giełdowych. Poza tymi ekstremalnymi stanami i segmentami teoria istotności nie ma większego znaczenia.

Artykuł można pobrać tu: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.10.010


Serdecznie gratulujemy!