Uczymy już od 35 112 dni
Aktualności

Trójka nauczycieli akademickich UEP w elitarnym gronie 2% najbardziej uznanych naukowców na świecie w podsumowaniu za rok 2021Osiągnięcia badawcze i publikacyjne naszych naukowców są cenione w środowisku międzynarodowym. Wśród elitarnego grona 2% najczęściej cytowanych, najbardziej wpływowych naukowców na świecie w roku 2021  znaleźli się:

  • dr hab. Renata Dobrucka, prof. UEP, Katedra Jakości Produktów Przemysłowych i Opakowań,
  • prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, Katedra Technologii i Analizy Instrumentalnej,
  • dr hab. Adam Zaremba, prof. UEP, Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych.

Lista tworzona jest na podstawie metodyki opracowanej przez pracowników Stanford University, wydawnictwa Elsevier oraz firmy SciTech Strategies. Kryteriami decydującymi o miejscu na liście są m.in. liczba cytowań, indeks Hirscha oraz pozycja autora wśród współautorów. Lista obejmuje naukowców z całego świata, ze wszystkich dziedzin, którzy prowadzą badania w ponad 160 dyscyplinach naukowych.

Problematyka naukowa, którą zajmuje się dr hab. Renata Dobrucka, prof. UEP to: nanotechnologia, nanomateriały, innowacje produktów przemysłowych, kosmetyki, produkty lecznicze, innowacje materiałów opakowaniowych, produkcja opakowań, opakowania farmaceutyczne, bezpieczeństwo produktów przemysłowych i opakowań.

Problematyka naukowa, którą zajmuje się dr hab. Adam Zaremba, prof. UEP to: inwestycje na rynkach surowców, fundusze hedgingowe, inwestycje alternatywne, innowacje w inwestycjach na rynkach finansowych, zarządzanie inwestycjami i ryzykiem, zarządzanie płynnością.

Problematyka naukowa, którą zajmuje się prof. dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło to:  instrumentalne metody oceny jakości i bezpieczeństwa żywności, witaminy i naturalne przeciwutleniacze.

Serdecznie gratulujemy!

Jesteśmy ODPOWIEDZIALNI za jakość edukacji i badań naukowych oraz naszego otoczenia.