Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu po raz kolejny zajął miejsce na podium w najważniejszym zestawieniu polskich uczelni. Ponownie znaleźliśmy się w ścisłej czołówce rankingu szkół wyższych przygotowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Ogłoszone dzisiaj wyniki rankingu szkół wyższych Perspektywy 2022 potwierdzają bardzo silną pozycję naszej Uczelni wśród akademickich uczelni ekonomicznych w Polsce. W zestawieniu zajęliśmy 3. miejsce w kategorii uczelni ekonomicznych, utrzymując pozycję z ubiegłego roku. Gratulujemy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie!

W rankingu uczelni akademickich zajęliśmy 26. miejsce. Szkoły wyższe oceniano w 7 grupach kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność i umiędzynarodowienie. W tegorocznym rankingu uczelni akademickich najlepiej wypadliśmy w trzech grupach kryteriów: absolwenci na rynku pracy (13. miejsce), potencjał naukowy (17. miejsce) i warunki kształcenia (20. miejsce, drugie wśród uczelni ekonomicznych).

Awansowaliśmy w rankingu kierunków studiów – aż o 3 pozycje na kierunkach: ekonomia oraz zarządzanie. Utrzymaliśmy pozycję na kierunku finanse i rachunkowość. W ramach rankingu studiów inżynierskich awansowaliśmy o 3 pozycje na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.

Tak wysoka pozycja to efekt strategicznego podejścia do realizacji celów oraz nieustannego podnoszenia jakości oferty edukacyjnej i naukowo-badawczej. Uczelnia prowadzi badania naukowe w obszarach istotnych dla gospodarki i społeczeństwa oraz oferuje coraz lepsze możliwości studiowania, rozwoju i współpracy. Ma znakomitą kadrę naukowców i programy nauczania dobrze przygotowujące do kariery zawodowej.

Sukcesywnie i z sukcesem wdrażamy naszą misję.


MISJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU:
W poczuciu społecznej odpowiedzialności prowadzimy innowacyjne badania oraz kształcimy liderki i liderów przyszłości.