Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 2 czerwca 2021 roku, w wieku 97 lat, odszedł od nas nieodżałowanej pamięci


prof. dr hab. Jerzy Albrycht


wybitny matematyk, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (1959−2003), w latach 1972−1998 organizator i kierownik Zakładu Matematyki na naszej Uczelni,


profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechniki Poznańskiej,


wyróżniony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką Miasta Poznania, Medalem „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”,


prezes Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 1967-1971 oraz 1985-1987, aktywny działacz Poznańskiego Towarzystwa Matematycznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, był ostatnim z żyjących matematyków związanych ze słynną lwowską szkołą matematyczną.


W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z grona swych zacnych Profesorów, wychowawcę licznych pokoleń kadry naukowej oraz oddanego młodzieży studenckiej dydaktyka.


PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS!


REKTOR, 

RADA UCZELNI, 

SENAT

I SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU


Msza święta pogrzebowa odbędzie się 14 czerwca br. o godzinie 10.00 w kościele pw. św. Jana Kantego w Poznaniu (ul Grunwaldzka 86), natomiast pogrzeb o godz. 11.50 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.