Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 
24 sierpnia 2021 roku, w wieku 93 lat, odszedł od nas nieodżałowanej pamięci
prof. zw. dr hab. Ryszard Dominik Domański 
rektor-senior Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

długoletni, wielce zasłużony nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej w latach 1977−1993, kierownik Katedry Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej w latach 1993−1999, rektor UEP w latach 1969−1979, 

wyróżniony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Szkolnictwa Wyższego i Polskiej Akademii Nauk, statuetką Złotego Hipolita wraz z tytułem Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, 

doktor honoris causa naszej Uczelni, 

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w latach 1990−1998 i honorowy przewodniczący od 2005 roku, przewodniczący Rady Polityki Regionalnej Państwa w 2001 roku, ekspert Komisji Sejmu RP ds. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w latach 1992−1994, przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Poznania w latach 1972−1975, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1978−1987, 

przewodniczący Regional Science Association International w latach 1981−1982, członek prezydium World Academy of Art and Science w latach 1979−1987, członek rzeczywisty Komisji ds. Modelowania Systemów w International Geographical Union w latach 1996−2000, honorowy profesor Albert Schweitzer International University od 2001 roku, wizytujący wykładowca i pracownik badawczy zagranicznych uczelni, członek rad redakcyjnych wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. 

W Zmarłym Uczelnia straciła jednego z najzacniejszych członków społeczności akademickiej, wybitnego człowieka, którego wkład w rozwój Uczelni trudno przecenić, budzącego podziw i szacunek naukowca, dydaktyka i społecznika. 

PAMIĘĆ O NIM POZOSTANIE NA ZAWSZE WŚRÓD NAS! 

REKTOR, 
RADA UCZELNI, 
SENAT 
I SPOŁECZNOŚĆ UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU 

Msza święta pogrzebowa odprawiona została we wtorek 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 10.00 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza (ul. Nowina) w Poznaniu.
Pogrzeb odbył się w tym samym dniu o godzinie 10.45 na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.


Uprzejmie informujemy, że 22 września br. odbędą się żałobne posiedzenia Senatu:
- o godzinie 9.00 poświęcone śp. rektorom-seniorom prof. R. Domańskiemu i B. Gruchmanowi,
- o godzinie 11.30 poświęcone śp. prorektorowi prof. S. Kalinowskiemu.