magister matematyki
doktor nauk ekonomicznych

Zainteresowania badawcze:
 • Statystyka małych obszarów,
 • Metoda reprezentacyjna,
 • Metody analizy danych w przypadku występowania braków odpowiedzi (kalibracja, imputacja)
Funkcje pełnione w UE:
 • Współpraca z innymi instytucjami:
 • Centrum Statystyki Regionalnej,
 • Centrum Badań i Analiz Rynku ASM Kutno,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego,
 • Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS,
 • Współpraca z radą organizacji statystyków zajmujących się estymacją pośrednią European Working Group on Small Area Estimation - w celu przygotowania spotkania – konferencji SAE 2014 w Poznaniu
Hobby:
 • Sport (szachy, piłka nożna, siatkówka) 
 • Wspinaczka wysokogórska, podróże
 • Muzyka
 • Komputery