DYREKTOR
Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej

dr Jerzy Kur

tel. 501 174 402

 

SEKRETARIAT 

mgr Joanna Stryszyk

pokój 233, II piętro, Gmach Główny (skrzydło)

tel. 61 856 92 45 (w czasie pandemii okresowo nieczynny)

e-mail: 

joanna.stryszyk@ue.poznan.pl

wszechnica@ue.poznan.pl