Otwarta Wszechnica Ekonomiczna "ERGA OMNES"

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

wszechnica.ue.poznan.pl

DYREKTOR
Otwartej Wszechnicy Ekonomicznej

dr Jerzy Kur

tel. 501 174 402

 

SEKRETARIAT 

tel.  61 854 30 14